Back to Top

Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen

12-03-2020

IFS volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) voortdurend op en bespreekt deze in haar IFS Board, het Internationaal Technisch Comité en de nationale werkgroepen...

Lees meer

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk

06-03-2020

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effecten op natuurlijke vijanden en de luizenbestrijding in diverse teelten, aldus Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies en Paul van Rijn van de Universiteit van...

Lees meer

Ondernemen is keuzes maken

24-01-2020

Boer en tuinder kunnen de strijd aan op 4 fronten. Ga voor Europese klanten, kwaliteit, naam en faam en milieu, adviseert Ron Mulders, interim-manager en adviseur onder meer in de...

Lees meer

Knaagdierbeheersing, hoe zit dat

22-01-2020

Er zijn vele manieren om knaagdieren te beheersen. Als niets meer helpt, kunt u chemische middelen inzetten. Knaagdieren zoals muizen en ratten kunnen een lastig probleem vormen op uw (agrarische) bedrijf...

Lees meer

Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar

12-01-2020

Het Toolboxteam Water heeft met www.perceelsemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast biedt de tool...

Lees meer

2019 zit er al weer bijna op

23-12-2019

Een week nog dan zit het jaar 2019 er al weer op. Bij velen van u is het seizoen 2020 al weer begonnen en staan de planten er al weer...

Lees meer

on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar

20-12-2019

Het doel van het schema blijft een stevige impuls te geven aan de verdere verduurzaming van de melkveehouderij en verwerkende ketens. De wijzigingen betreffen enkele specifieke criteria. Ook worden aanvullende...

Lees meer

Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop

18-12-2019

Aziatische duizendknopen (Fallopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) worden door terreinbeheerders en overheden als probleem ervaren omdat ze zich zeer makkelijk verspreiden in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant...

Lees meer

nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas

17-12-2019

De nieuwe PlanetProof-teelteisen voor 2020 zijn goedgekeurd, zonder uitstel van CO2-eisen aan kassen voor 2022.   Dat blijkt uit de besluitenlijst van Stichting Milieukeur (SKM). Die lijst bevat vragen en verzoeken uit...

Lees meer

Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene

11-12-2019

Besmetting van voedsel met Listeria is moeilijk uit te bannen. Om de bacterie in bedwang te houden, zijn er verschillende mogelijkheden. Het begint al bij de bouw en het ontwerp...

Lees meer

De toekomst van de melkveehouderij

11-12-2019

De film 'Grutsk' - waarin zes melkveehouders worden geportretteerd - laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie. De veranderingen in...

Lees meer

HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021

02-12-2019

Het voedselveiligheidsschema HACCP wordt uitgefaseerd, dit heeft de stichting SCV bekend gemaakt. Wat betekent dit voor uw organisatie?Na ruim 20 jaar haar dienst te hebben bewezen, zal op 1 januari...

Lees meer

Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie

27-11-2019

Nieuwe toolboxkaarten over wasplaatsen, zuiveringssystemen en drukregistratie Het overgangsjaar voor de verplichte drukregistratievoorziening is bijna ten einde. En op het gebied van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen zijn in juli van dit jaar...

Lees meer

Insecticide Calypso wordt verboden

15-11-2019

nsecticide Calypso wordt verboden De Europese lidstaten hebben in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) ingestemd met een verbod op de actieve stof thiacloprid.   Thiacloprid is ingrediënt van...

Lees meer

Veilig rijden met tractoren

09-11-2019

Radarsysteem helpt tractorbestuurder die linksaf wil slaan De landbouwdivisie van het Duitse bedrijf Continental presenteert op de vakbeurs Agritechnica die van 10 tot en met 16 november in Hannover wordt gehouden...

Lees meer

Update bestrijdingsmiddelenatlas

01-11-2019

Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2018 gepubliceerd Op 29 oktober is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2018 gepubliceerd. Hierin is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van...

Lees meer

Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak

25-10-2019

Alleen met heel strikte hygiënemaatregelen is verdere verspreiding van het plantenvirus ToBRFV tegen te gaan. Gebruik het Hygiëneprotocol ToBRFV om een bedrijfseigen aanpak op te zetten en uit te voeren...

Lees meer

Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S

25-10-2019

Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S met oog op ToBRFV in tomatenteelt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een tijdelijke vrijstelling op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en...

Lees meer

Kringlooplandbouw in de praktijk

05-08-2019

Kringlooplandbouw in de praktijk Nederland moet omschakelen naar een meer duurzame landbouw: de kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw? Hoe werkt dat in de praktijk? En wat is er nodig om om...

Lees meer

Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit

24-07-2019

Stichting Food Compass doet microbiologisch onderzoek naar ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit en verzamelt zo informatie over mogelijke bronnen en routes van microbiologische verontreinigingen. Het onderzoek is gericht...

Lees meer

GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.

19-07-2019

Vanaf 1 augustus is de nieuwe versie van GlobalG.A.P. verplicht, versie 5.2. Het is niet een compleet nieuwe versie, maar er zijn wel enkele wijzigingen waar u rekening mee dient...

Lees meer

Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA

12-07-2019

Nieuwe versie van informatieblad 85 over beheersing microbiologische risico’s in levensmiddelen   De NVWA heeft een nieuwe versie van het informatieblad 85 uitgebracht. In de versie met gemarkeerde wijzigingen is te zien...

Lees meer

PlanetProof calamiteitenregeling voor melk

11-07-2019

Calamiteitenregeling On the way to PlanetProof melk vanwege droogte 2018 Door de extreem droge weersomstandigheden in 2018 zijn de prestaties van de melkveehouderij op droogtegevoelige criteria (% eiwit van eigen land...

Lees meer

Borging Voedselveiligheid een continu proces

25-06-2019

Op 27 mei heeft het KCB informatie op haar website heeft gezet over de interpretatie van handelsnormen voor onverwerkte groenten en fruit. Hierbij zijn de wijzigingen in wetgeving (verordening (EU) 428/2019)...

Lees meer

Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?

16-06-2019

n opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft CLM Onderzoek en Advies een kennismatrix ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw. De matrix bevat tal van maatregelen en heeft als doel bedrijfscoaches handvatten te...

Lees meer

Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd

11-04-2019

De documenten voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2019/2020 zijn vanaf nu beschikbaar. VVAK 2019/2020 is op een aantal punten geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een...

Lees meer

WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S

21-03-2019

Na een pittige auditor training mag WK-Consultancy de komende jaren  ook weer als onafhankelijk auditor"Select FarmProduce"uitvoeren.  Ook als u inhoudelijke vragen hebt over de implementatie van "Select Farm Produce" kunt...

Lees meer

NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden

23-01-2019

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst telers in Nederland op het verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden; clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam buiten uit te zaaien of...

Lees meer

In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht

27-12-2018

Per 1 januari 2019 is op spuitmachines een druklogger verplicht. Of de spuit moet zijn voorzien van driftreducerende technieken of driftreductiedoppen die 90% driftreducerend zijn bij minimaal 3 bar.   Dat melden...

Lees meer

Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"

22-12-2018

Binnen de aardappelcoöperatie Agrico is voor boekjaar 2018/2019 een start gemaakt met het produceren onder het keurmerk ‘PlanetProof’. De coöperatie verwacht dat dit keurmerk vanaf 2019/2020 verplicht zal zijn voor...

Lees meer