Back to Top

GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht

07-10-2020

Per 1 november as. gaat er nieuwe versie van GRASP van kracht ( versie 1.3-1-i )   Een belangrijke wijziging is dat er voortaan ook bij GRASP een interne audit uitgevoerd  dient...

Lees meer

Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte

28-09-2020

  Van iedere honderd gekweekte champignons, halen vijftien de supermarkt niet vanwege een champignonziekte genaamd bacterievlekken. Dat kan kwekers tot een kwart van hun inkomen kosten. Duitse onderzoekers hebben misschien een...

Lees meer

Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht

31-07-2020

Sinds 13 maart 2020 zijn er coronamaatregelen van kracht zoals anderhalve meter afstand houden, thuisblijven bij gezondheidsklachten en toepassen van hygiënemaatregelen. Wat betekenen deze maatregelen voor de werkgever, de werknemer...

Lees meer

Toolbox emissiebeperking geactualiseerd

12-07-2020

oor klimaatverandering komen droge perioden afgewisseld met heftige regenbuien vaker voor. Het bufferend vermogen van de bodem wordt belangrijker. Bij droogte houdt de bodem dan langer water vast, bij buien...

Lees meer

GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19

15-06-2020

Wijziging interpretatie GLOBALG.A.P. criteria Tijdens de corona-crisis heeft FoodPlus (eigenaar GLOBALG.A.P.) aangegeven dat tijdens de toekomstige inspecties gecontroleerd moet worden hoe bedrijven hebben ingespeeld op de corona-pandemie en welke acties...

Lees meer

GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon

11-06-2020

Bij de productie van groente en fruit stelt GlobalGap hogere eisen aan risico’s rond water- en mestgebruik. Dat blijkt uit de voorlopige GlobalGap-versie 6.0 van het voedselveiligheidsprotocol GlobalGap. Telers hebben inspraak...

Lees meer

Oorwormen nuttig in boomgaard

01-04-2020

Oorwormen leveren een nuttige bijdrage aan de natuurlijke bestrijding van plagen in boomgaarden. Maar in veel boomgaarden komen ze nauwelijks voor. Je kunt maatregelen nemen om de aanwezigheid van oorwormen...

Lees meer

Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen

12-03-2020

IFS volgt de situatie met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) voortdurend op en bespreekt deze in haar IFS Board, het Internationaal Technisch Comité en de nationale werkgroepen...

Lees meer

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk

06-03-2020

Bloemrijke akkerranden hebben positieve effecten op natuurlijke vijanden en de luizenbestrijding in diverse teelten, aldus Peter Leendertse van CLM Onderzoek en Advies en Paul van Rijn van de Universiteit van...

Lees meer

Ondernemen is keuzes maken

24-01-2020

Boer en tuinder kunnen de strijd aan op 4 fronten. Ga voor Europese klanten, kwaliteit, naam en faam en milieu, adviseert Ron Mulders, interim-manager en adviseur onder meer in de...

Lees meer

Knaagdierbeheersing, hoe zit dat

22-01-2020

Er zijn vele manieren om knaagdieren te beheersen. Als niets meer helpt, kunt u chemische middelen inzetten. Knaagdieren zoals muizen en ratten kunnen een lastig probleem vormen op uw (agrarische) bedrijf...

Lees meer

Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar

12-01-2020

Het Toolboxteam Water heeft met www.perceelsemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast biedt de tool...

Lees meer

2019 zit er al weer bijna op

23-12-2019

Een week nog dan zit het jaar 2019 er al weer op. Bij velen van u is het seizoen 2020 al weer begonnen en staan de planten er al weer...

Lees meer

on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar

20-12-2019

Het doel van het schema blijft een stevige impuls te geven aan de verdere verduurzaming van de melkveehouderij en verwerkende ketens. De wijzigingen betreffen enkele specifieke criteria. Ook worden aanvullende...

Lees meer

Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop

18-12-2019

Aziatische duizendknopen (Fallopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) worden door terreinbeheerders en overheden als probleem ervaren omdat ze zich zeer makkelijk verspreiden in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant...

Lees meer

nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas

17-12-2019

De nieuwe PlanetProof-teelteisen voor 2020 zijn goedgekeurd, zonder uitstel van CO2-eisen aan kassen voor 2022.   Dat blijkt uit de besluitenlijst van Stichting Milieukeur (SKM). Die lijst bevat vragen en verzoeken uit...

Lees meer

Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene

11-12-2019

Besmetting van voedsel met Listeria is moeilijk uit te bannen. Om de bacterie in bedwang te houden, zijn er verschillende mogelijkheden. Het begint al bij de bouw en het ontwerp...

Lees meer

De toekomst van de melkveehouderij

11-12-2019

De film 'Grutsk' - waarin zes melkveehouders worden geportretteerd - laat zien wat de best haalbare harmonie is tussen de melkveehouderij, het landschap de natuur en maatschappelijke acceptatie. De veranderingen in...

Lees meer

HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021

02-12-2019

Het voedselveiligheidsschema HACCP wordt uitgefaseerd, dit heeft de stichting SCV bekend gemaakt. Wat betekent dit voor uw organisatie?Na ruim 20 jaar haar dienst te hebben bewezen, zal op 1 januari...

Lees meer

Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie

27-11-2019

Nieuwe toolboxkaarten over wasplaatsen, zuiveringssystemen en drukregistratie Het overgangsjaar voor de verplichte drukregistratievoorziening is bijna ten einde. En op het gebied van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen zijn in juli van dit jaar...

Lees meer

Insecticide Calypso wordt verboden

15-11-2019

nsecticide Calypso wordt verboden De Europese lidstaten hebben in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) ingestemd met een verbod op de actieve stof thiacloprid.   Thiacloprid is ingrediënt van...

Lees meer

Veilig rijden met tractoren

09-11-2019

Radarsysteem helpt tractorbestuurder die linksaf wil slaan De landbouwdivisie van het Duitse bedrijf Continental presenteert op de vakbeurs Agritechnica die van 10 tot en met 16 november in Hannover wordt gehouden...

Lees meer

Update bestrijdingsmiddelenatlas

01-11-2019

Update Bestrijdingsmiddelenatlas met meetgegevens 2018 gepubliceerd Op 29 oktober is de update van de Bestrijdingsmiddelenatlas met de meetgegevens van 2018 gepubliceerd. Hierin is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van...

Lees meer

Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak

25-10-2019

Alleen met heel strikte hygiënemaatregelen is verdere verspreiding van het plantenvirus ToBRFV tegen te gaan. Gebruik het Hygiëneprotocol ToBRFV om een bedrijfseigen aanpak op te zetten en uit te voeren...

Lees meer

Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S

25-10-2019

Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S met oog op ToBRFV in tomatenteelt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent een tijdelijke vrijstelling op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en...

Lees meer

Kringlooplandbouw in de praktijk

05-08-2019

Kringlooplandbouw in de praktijk Nederland moet omschakelen naar een meer duurzame landbouw: de kringlooplandbouw. Maar wat is kringlooplandbouw? Hoe werkt dat in de praktijk? En wat is er nodig om om...

Lees meer

Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit

24-07-2019

Stichting Food Compass doet microbiologisch onderzoek naar ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit en verzamelt zo informatie over mogelijke bronnen en routes van microbiologische verontreinigingen. Het onderzoek is gericht...

Lees meer

GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.

19-07-2019

Vanaf 1 augustus is de nieuwe versie van GlobalG.A.P. verplicht, versie 5.2. Het is niet een compleet nieuwe versie, maar er zijn wel enkele wijzigingen waar u rekening mee dient...

Lees meer

Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA

12-07-2019

Nieuwe versie van informatieblad 85 over beheersing microbiologische risico’s in levensmiddelen   De NVWA heeft een nieuwe versie van het informatieblad 85 uitgebracht. In de versie met gemarkeerde wijzigingen is te zien...

Lees meer

PlanetProof calamiteitenregeling voor melk

11-07-2019

Calamiteitenregeling On the way to PlanetProof melk vanwege droogte 2018 Door de extreem droge weersomstandigheden in 2018 zijn de prestaties van de melkveehouderij op droogtegevoelige criteria (% eiwit van eigen land...

Lees meer