Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 2. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 3. Ondernemen is keuzes maken
 4. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 5. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 6. 2019 zit er al weer bijna op
 7. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 8. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 9. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 10. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 11. De toekomst van de melkveehouderij
 12. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 13. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 14. Insecticide Calypso wordt verboden
 15. Veilig rijden met tractoren
 16. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 17. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 18. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 19. Kringlooplandbouw in de praktijk
 20. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 21. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 22. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 23. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 24. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 25. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 26. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 27. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 28. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 29. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 30. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 31. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 32. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 33. COOP gaat ook voor PlanetProof
 34. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 35. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 36. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 37. BRC versie 8 is beschikbaar
 38. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 39. Nieuws PlanetProof
 40. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 41. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 42. Spuitlicenties , wie moet wat?
 43. Milieukeur update nieuwe versie
 44. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 45. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 46. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 47. Let op etiketten gewasbescherming
 48. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 49. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 50. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 51. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 52. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 53. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 54. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 55. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 56. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 57. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 58. Salarisaanpassingen per 1 juli
 59. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 60. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 61. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 62. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 63. Milieukeur een middel of een doel?
 64. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 65. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 66. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 67. CAO open teelten verlengd
 68. 2016 loopt ten einde
 69. CLM opent loket erfemissie
 70. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 71. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 72. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 73. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 74. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 75. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 76. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 77. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 78. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 79. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 80. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 81. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 82. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 83. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 84. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 85. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 86. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 87. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 88. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 89. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 90. QS voert onaangekondigde audits in
 91. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 92. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 93. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 94. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 95. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 96. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 97. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 98. WK-Consultancy is vernieuwd
 99. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 100. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 101. M&S Select Farm (F2F) V.5
 102. Rekentool voor organische stofbalans
 103. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 104. Online motten herkennen
 105. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 106. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 107. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 108. Gewasbeschermingsplan vervangen
 109. Help de bijen
 110. Muizenbestrijding zonder gif
 111. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 112. BRC Food versie 7
 113. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 114. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 115. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 116. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 117. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 118. Einde van een jaar.
 119. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 120. Nieuwe regels etikettering voeding
 121. Ongediertebestrijding buiten
 122. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 123. QS info
 124. Duurzaam telen met toekomst
 125. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 126. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 127. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 128. Field to Fork versie 5 komt eraan
 129. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 130. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 131. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 132. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 133. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 134. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 135. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 136. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 137. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 138. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 139. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 140. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 141. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 142. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 143. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 144. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 145. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 146. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 147. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 148. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 149. Website Agrarisch Waterbeheer online
 150. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 151. M&S introduceert nieuwe standaard.