Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. Ondernemen is keuzes maken
 2. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 3. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 4. 2019 zit er al weer bijna op
 5. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 6. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 7. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 8. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 9. De toekomst van de melkveehouderij
 10. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 11. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 12. Insecticide Calypso wordt verboden
 13. Veilig rijden met tractoren
 14. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 15. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 16. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 17. Kringlooplandbouw in de praktijk
 18. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 19. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 20. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 21. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 22. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 23. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 24. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 25. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 26. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 27. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 28. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 29. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 30. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 31. COOP gaat ook voor PlanetProof
 32. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 33. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 34. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 35. BRC versie 8 is beschikbaar
 36. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 37. Nieuws PlanetProof
 38. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 39. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 40. Spuitlicenties , wie moet wat?
 41. Milieukeur update nieuwe versie
 42. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 43. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 44. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 45. Let op etiketten gewasbescherming
 46. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 47. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 48. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 49. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 50. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 51. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 52. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 53. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 54. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 55. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 56. Salarisaanpassingen per 1 juli
 57. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 58. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 59. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 60. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 61. Milieukeur een middel of een doel?
 62. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 63. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 64. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 65. CAO open teelten verlengd
 66. 2016 loopt ten einde
 67. CLM opent loket erfemissie
 68. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 69. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 70. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 71. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 72. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 73. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 74. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 75. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 76. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 77. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 78. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 79. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 80. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 81. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 82. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 83. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 84. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 85. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 86. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 87. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 88. QS voert onaangekondigde audits in
 89. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 90. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 91. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 92. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 93. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 94. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 95. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 96. WK-Consultancy is vernieuwd
 97. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 98. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 99. M&S Select Farm (F2F) V.5
 100. Rekentool voor organische stofbalans
 101. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 102. Online motten herkennen
 103. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 104. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 105. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 106. Gewasbeschermingsplan vervangen
 107. Help de bijen
 108. Muizenbestrijding zonder gif
 109. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 110. BRC Food versie 7
 111. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 112. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 113. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 114. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 115. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 116. Einde van een jaar.
 117. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 118. Nieuwe regels etikettering voeding
 119. Ongediertebestrijding buiten
 120. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 121. QS info
 122. Duurzaam telen met toekomst
 123. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 124. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 125. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 126. Field to Fork versie 5 komt eraan
 127. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 128. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 129. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 130. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 131. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 132. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 133. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 134. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 135. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 136. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 137. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 138. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 139. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 140. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 141. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 142. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 143. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 144. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 145. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 146. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 147. Website Agrarisch Waterbeheer online
 148. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 149. M&S introduceert nieuwe standaard.