Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht
 2. Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte
 3. Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht
 4. Toolbox emissiebeperking geactualiseerd
 5. GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19
 6. GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon
 7. Oorwormen nuttig in boomgaard
 8. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 9. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 10. Ondernemen is keuzes maken
 11. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 12. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 13. 2019 zit er al weer bijna op
 14. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 15. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 16. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 17. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 18. De toekomst van de melkveehouderij
 19. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 20. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 21. Insecticide Calypso wordt verboden
 22. Veilig rijden met tractoren
 23. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 24. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 25. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 26. Kringlooplandbouw in de praktijk
 27. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 28. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 29. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 30. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 31. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 32. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 33. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 34. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 35. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 36. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 37. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 38. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 39. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 40. COOP gaat ook voor PlanetProof
 41. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 42. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 43. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 44. BRC versie 8 is beschikbaar
 45. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 46. Nieuws PlanetProof
 47. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 48. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 49. Spuitlicenties , wie moet wat?
 50. Milieukeur update nieuwe versie
 51. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 52. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 53. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 54. Let op etiketten gewasbescherming
 55. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 56. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 57. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 58. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 59. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 60. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 61. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 62. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 63. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 64. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 65. Salarisaanpassingen per 1 juli
 66. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 67. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 68. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 69. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 70. Milieukeur een middel of een doel?
 71. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 72. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 73. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 74. CAO open teelten verlengd
 75. 2016 loopt ten einde
 76. CLM opent loket erfemissie
 77. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 78. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 79. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 80. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 81. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 82. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 83. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 84. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 85. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 86. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 87. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 88. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 89. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 90. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 91. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 92. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 93. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 94. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 95. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 96. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 97. QS voert onaangekondigde audits in
 98. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 99. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 100. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 101. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 102. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 103. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 104. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 105. WK-Consultancy is vernieuwd
 106. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 107. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 108. M&S Select Farm (F2F) V.5
 109. Rekentool voor organische stofbalans
 110. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 111. Online motten herkennen
 112. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 113. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 114. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 115. Gewasbeschermingsplan vervangen
 116. Help de bijen
 117. Muizenbestrijding zonder gif
 118. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 119. BRC Food versie 7
 120. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 121. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 122. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 123. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 124. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 125. Einde van een jaar.
 126. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 127. Nieuwe regels etikettering voeding
 128. Ongediertebestrijding buiten
 129. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 130. QS info
 131. Duurzaam telen met toekomst
 132. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 133. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 134. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 135. Field to Fork versie 5 komt eraan
 136. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 137. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 138. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 139. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 140. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 141. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 142. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 143. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 144. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 145. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 146. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 147. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 148. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 149. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 150. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 151. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 152. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 153. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 154. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 155. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 156. Website Agrarisch Waterbeheer online
 157. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 158. M&S introduceert nieuwe standaard.