Het certificatieschema 'Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en opslaglocaties' is aangepast zodat dit nu beter aansluit op de positie van boeren. Het centraal college van deskundigen van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement heeft hiervoor  een nieuwe versie vastgesteld.


Op basis van door LTO-Nederland ingediende wijzigingen en aanvullingen is eerder dit jaar het handboek 'Beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen' versie 2.0
goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT). Dit handboek heeft als basis gediend
voor de aanpassingen in het certificatieschema, zodat dit beter aansluit  op de positie van boeren.

Wanneer een boer werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing uitvoert op zijn eigen bedrijf is er meestal geen relatie met een opdrachtgever. Voor bedrijven in deze situatie zijn verschillende
normvoorschriften niet van toepassing verklaard. Voor het gemak van de bedrijven is het mogelijk gemaakt om – voor bijvoorbeeld aanmelding bij de stichting en uitvoering van de steekproeven – rechtstreeks contact te  onderhouden met de certificerende instantie. Verder zijn extra bijlagen  opgenomen in het schema om daarmee voor boeren de procesgang, werkinstructie en nadere invulling van de term 'om gebouwen en voedselopslagplaatsen' te verduidelijken.

Het college van deskundigen heeft hiermee invulling gegeven aan het certificatieschema 'IPM rattenbeheersing' en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom
gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, boeren of  gemeentelijke diensten.

De nieuwe versie van het certificatieschema en een interpretatiedocument zijn beschikbaar via de website van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB).

 

bron: KPMB, 07/07/16