Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg

Uit onderzoek van Wageningen Plant Research blijkt dat een nieuwe insecten-dodende schimmel de voortplanting van jonge suzuki-fruitvliegen zeer effectief remt. Vier weken na het loslaten van jonge fruitvliegen in kooien met blauwe bessen die met de schimmel waren besmet, bleek de voortplanting van de fruitvlieg bijna volledig te worden geremd. In 2017 wordt de werking van deze insecten-dodende schimmel via een 'lokken en doden-strategie' in de praktijk getoetst.

In eerder onderzoek heeft Wageningen Plant Research al een selectie van nieuwe insecten-dodende schimmels verzameld in de natuur. Een aantal van deze schimmels bestrijdt zeer effectief lastige plagen als engerlingen van de meikever en emelten van de langpootmug. Om te bepalen of één of meer van deze schimmels bij de ‘lokken en doden’-strategie werken, is één van de betere nieuwe schimmels (Metarhizium robertsii) getest naast twee commercieel beschikbare producten, namelijk Botanigard en PreFeRal.

Nieuwe schimmel bijna 100% effectief
Om de waarde van ‘lokken en doden’voor bestrijding van de fruitvlieg te testen, is een proef in kooien uitgevoerd. In kooien is een bakje met een schimmel-blauwe bes mengsel geplaatst en zijn jonge ongepaarde vliegen losgelaten. Over een periode van 4 weken is bepaald hoeveel nakomelingen van de fruitvliegen uit deze bessen kwamen. Daarnaast is in een aparte proef voor 2 schimmels (Metarhizium robertsii en Botanigard) bepaald of en hoeveel schimmel door de vliegen wordt opgepikt in de kooien met de schimmel-bessen. Uit de proef bleek dat beide schimmels worden opgepikt door de vliegen en dat de vliegen meer Metarhizium robertsii sporen oppikken dan sporen van Beauveria bassiana (Botanigard). In de kooiproeven bleek Metarhizium robertsii de voortplanting van de fruitvliegen bijna volledig te blokkeren. Na 4 weken werden er gemiddeld 5 nakomelingen gevonden per kooi terwijl in de onbehandelde kooien met bessen er na 4 weken 83 nakomelingen uit de bessen kwamen. Het product PreFeRal had geen effect. Botanigard was wel in staat om de voortplanting te stoppen maar te laat. Pas na 2 weken stopte de voortplanting waardoor er al flink wat nakomelingen waren en in totaal na 4 weken 24 nakomelingen.

Perspectief in de praktijk
Of deze methode van ‘lokken en doden’ ook in de praktijk gaat werken, moet nog blijken. Het lokaas met schimmel moet dan namelijk concurreren met het fruit in het veld. Als de beschikbare lokstoffen voor de suzuki-fruitvlieg aan het lokaas worden toegevoegd voordat het fruit rijp is, lijkt er zeker kans op een succesvolle bestrijding. Welk lokaas in een veld geschikt is voor een goede werking, is nog onbekend en wordt ook onderzocht. In 2017 staat een opschaling van het onderzoek met deze ‘lokken en doden’ -strategie in de praktijk gepland.

bron: Wageningen Plant Research