Milieukeur tarieven 2017 verlaagd voor telers met grotere arealen

Op verzoek van diverse marktpartijen heeft Milieukeur de mogelijkheden onderzocht voor het certificeren van plantaardige producten geteeld op grote arealen, in relatie tot de tarieven voor de jaarlijkse afdrachten door keurmerkhouders. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tariefstructuur voor 2017.

Onderstaanmde bedragen zijn exclusief de kosten voor audit(s) en certificering !!

Lees meer over tariefen.

 

Hebt u inhoudelijke vragen, bel gerust.

 

Afbeeldingsresultaat voor milieukeur

Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie
-
instellingen aan SMK
moeten worden betaald. Deze tarieven zijn
exclusief de kosten
die de certificatie
-
instellingen aan
keurmerkhouders berekenen
voor audit en certificering
.
Voor een indicatie van deze kosten kunt u een
offerte vragen aan de certificatie
-
instelling(en).
De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe
bedrijven onder ce
rtifica
tie
en uit jaarlijkse afdrachten.
Zowel de aanmeldingskosten als de
jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie
-
instelling bij de certificaathouder in
rekening gebracht.