oor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te gebruiken is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. De 4 Benelux, Rentokil en Van Veldhuijzen-Boxmeer zijn de eerste bedrijven die de certificaten voor IPM Rattenbeheersing uitgereikt hebben gekregen. Uitgangspunt bij de verplichte certificering voor het gebruik van rodenticiden om gebouwen en voedselopslagplaatsen is de geïntegreerde bestrijding. Bij deze aanpak staan preventie en beheersing hoog in het vaandel. Chemische middelen mogen pas worden ingezet als andere maatregelen niet helpen.
Het certificatieschema ‘IPM-Rattenbeheersing’ is van toepassing op al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten. Vanaf 1 januari 2017 zal de inspectie professionals controleren, dit geldt voor de agrarische sector en voor professionele plaagdierbeheersing. Onder voorwaarden geldt tot 1 juni 2017 een overgangsregeling. De voorwaarden zijn:

  1. Ingeschreven zijn bij het Meld- en Informatiecentrum van de inspectie Inspectie Leefomgeving en Transport;
  2. Ingeschreven zijn bij de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven ofwel een overeenkomst zijn aangegaan met een door deze stichting erkende certificeringsinstelling;
  3. Met de certificeringsinstelling is een auditdatum gepland, deze audit dient plaats te vinden vóór 1 juni 2017.

Professionele plaagdierbeheersers moeten in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs wanneer ze werken met bestrijdingsmiddelen. Vanaf 1 januari 2017 geldt daarnaast dat professionele plaagdierbeheersers die buiten gebouwen ratten bestrijden met rodenticiden, gecertificeerd moeten zijn volgens de KPMB module IPM Rattenbeheersing.


bron: Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven, 19/12/16