Certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt 2017

SMK publiceert per 1 januari 2017 het herziene certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2018. Het certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt kent specifieke eisen voor de teelt van glasgroenten, sierteeltgewassen, fruit onder glas, paddenstoelen, witlof en sprouts.
Vanwege het beperkte aantal herzieningspunten heeft er afgelopen jaar geen herzieningstraject plaatsgevonden voor Milieukeur bedekte teelt. Er zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd in het schema om enkele criteria te verduidelijken of acute problemen op te lossen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s voor 2017. De onderstaande punten zijn onder meer gewijzigd:

  • Verduidelijking niet meettellen van reinigingsmiddelen in actieve stofnorm
  • Verduidelijking keuzemaatregelingen ontsmettingstechnieken
  • Het keuren van nieuwe spuitapparatuur
  • Oplossing voor borgen van voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden bij teelt van sprouts
  • Niet van toepassing zijnde maatregelen verwijderd uit keuzemaatlat paddenstoelen

Zie voor meer informatie het Certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt 2017 op de site van SMK.

bron: SMK, 19/12/16

 

Certificatieschema Open Teelten Open Teelten

SMK publiceert per 1 januari 2017 het herziene certificatieschema Milieukeur Open Teelt. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2018.

Het certificatieschema Milieukeur Open Teelt kent specifieke eisen voor de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroenten, aardbeien, fruit, boomkwekerijproducten en bloembollen.

De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten gewijzigd om zo goed mogelijk in te spelen op recente ontwikkelingen en het onderscheidende ambitieniveau van Milieukeur te behouden. Lees meer