Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Er is veel algemene informatie beschikbaar over maatregelen die telers en loonwerkers kunnen nemen om erfemissie te voorkomen. Als ze op hun eigen bedrijf aan de slag willen, komen er echter toch vaak vragen op. Eenduidige en praktische beantwoording van deze vragen verlaagt de drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan met erfemissie. Met dat doel is het Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend, zie www.toolboxwater.nl/erfemissie

Loket Erfemissie Gewasbescherming

Via e-mail en telefoon kan iedereen zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen, bijvoorbeeld vragen over te nemen maatregelen of over wetgeving. Van: “Wat zijn wettelijke vereisten bij de aanleg van een wasplaats? Tot: “Welk zuiveringssysteem is voor mijn bedrijf het meest geschikt?”. De meest gestelde vragen worden met antwoord op de website www.toolboxwater.nl/erfemissie  gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht. Een deskundige van CLM zal de vragen beantwoorden. Het Loket Erfemissie Gewasbescherming is opgericht door CLM en de partners in Toolbox Emissiebeperking, in opdracht van TOPPS, met sponsoring van het Ministerie van I&M en RIWA-Maas.

Verminderen erfemissie belangrijk

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen gebeuren op het erf. De spuit wordt er gevuld en gereinigd en staat er vaak gestald. Wanneer er gemorst wordt bij het vullen, of het waswater wegstroomt, dan kan het vervuilde water in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en kan op termijn leiden tot beperkingen in het gebruik van aangetroffen middelen. Het is daarom belangrijk erfemissie tot een minimum te beperken.

Maatregelen voor emissiebeperking

Om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen onnodig in het oppervlaktewater terecht komen hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Uit deze samenwerking is Toolbox Emissiebeperking ontstaan, waar praktische maatregelen om emissiebeperking te voorkomen zijn uitgeschreven in factsheets. Ook is de erfemissiescan ontwikkeld, om agrariërs eenvoudig te laten zien waar ze de belasting van het oppervlaktewater verder kunnen verminderen.

Bron: CLM

gebruiksfuncties water 440 breed