CAO open teelten ongewijzigd verlengd met 4 maanden

 

De CAO partijen zijn overeengekomen de CAO open teelten te verlengen met vier maanden.

Het voorstel zal nog wel voorgelegd worden aan de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Als de achterban instemt, wordt de CAO ongewijzigd verlengd t/m 31 juli 2017.  

In de komende maanden zullen afspraken gemaakt worden over een nieuwe cao na 31 juli 2017. Onderwerpen voor de nieuwe CAO onderhandelingen zijn in ieder geval:

  • nieuwe arbeidstijdenregeling
  • regeling voor duurzame inzetbaarheid
  • toepassing door uitzendbureaus van de regeling seizoensarbeid