Op dit moment zijn veel bedrijven bezig met implementatie van Milieukeur. Merendeels gebeurt dit niet uit vrije wil maar onder "zachte dwang"vanuit hun afnemer. Ook bij het implementeren van Milieukeur geldt "haastige spoed is zelden geoed".  Niet het Mileukeurcertificaat is immers leidend maar het onderliggende doel.

Er is geen andere weg dan vergroenen naar meer duurzaamheid en minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Mileukeur is hierbij een hulpmiddel. Om als individueel bedrijf verdere stappen te kunnen zetten in het verder verduurzamen van uw bedrijf is communicatie met de omgeving belangrijk. Teler zijn is geen vanzelfsprekendheid meer, de" license to produce"moet u elke dag verdienen. Komend weekend is het weer "Kom in de Kas" een mooie gelegenheid om aan een ieder te laten zien hoe goed u al bezig bent.

Het verder verduurzamen van de sector is een gedeelde verantwoordelijkheid met de retail, maar ook met NGO's zoals Greenpeace.

Samen werken aan een verdere intensivering van samenwerking.

WK- Consultancy helpt u graag daarbij.

Klaver groot