Mede onder druk van LTO Nederland heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om een aantal aanpassingen in de wet minimumloon uit te stellen tot 1 januari 2018. LTO Nederland is blij met dit uitstel. Concreet betekent dat de uitruil van overuren met toepassing van de cafetariaregeling in ieder geval mogelijk blijft tot 1 januari 2018.

"Van uitstel komt mogelijk afstel", zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. "Het beperken van de uitruil van overuren met extra kosten voor levensonderhoud, huisvesting en reizen bij de beloning van seizoenarbeiders heeft grote gevolgen voor zowel de seizoenarbeiders zelf als voor werkgevers in de open teelten, glastuinbouw en dierhouderij."

LTO Nederland vindt dat het voor werkgevers mogelijk moet blijven om overuren van seizoenarbeiders, beloond tegen wettelijk minimumloon, uit te ruilen. LTO Nederland blijft in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Belastingdienst om de cafetariaregeling te behouden. Ook starten binnenkort de gesprekken met leden van de Tweede Kamer.

 

 

bron: LTO Nederland