Per 1 oktober aanstaande zullen de GLOBALGAP-normen op enkele onderdelen enigszins worden aangepast. Het betreft de versie IFA5.1. 

Naast enkele redactionele aanpassingen, zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Eisen AF 16.1 en 16.2 (voedselfraude risicoanalyse) gaan van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  1. Eis FV 5.7.3 (accreditatie van laboratorium) gaat van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  1. Eis FV 4.1.2 (wateranalyses) wordt gesplitst in:
 • FV 4.1.2a major (bladgewassen)
 • FV 4.1.2b minor (overige)
  1. CB 7.11.1 (registratie van stoffen niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen): tekst van de eis is aangepast.
  1. CB 5.2.1 en CB 5.2.2 opgewaardeerd van niveau minor naar major. In de release van V5 werd dit al eerder aangegeven.

Het eerstgenoemde punt zal de grootste impact hebben. Van de telers wordt namelijk verwacht dat ze een risicoanalyse opstellen m.b.t. voedselfraude. Deze analyse betreft het in kaart brengen van risico’s die kunnen ontstaan door fraude/bedrog door leveranciers. Indien de geleverde goederen of diensten niet voldoen aan de vereiste of afgesproken specificaties, heeft dit mogelijk een impact op de betrouwbaarheid, authenticiteit en voedselveiligheid van door u te produceren producten.

Om telers te ondersteunen bij het opstellen van deze risicoanalyse, is een hulpdocument gemaakt.

De formele vaststelling van dit document vindt plaats op 13 oktober door het Nederlandse Technische Werk Groep (NTWG) en daarna zal het worden gepubliceerd.