Gewasbeschermingsmiddelenproducent Syngenta maant telers om het middel Reflect per direct niet meer toe te passen op paprika, snack- en puntpaprika, spaanse en cayenne pepers. Bij gebruik volgens het etiket is er een risico dat de concentratie isopyrazam de vastgestelde maximale residu limiet in zowel grote als kleine paprika’s overschrijdt. Hoewel deze nieuwe data geen enkel veiligheidsrisico met zich meebrengen, vormen deze limietoverschrijdingen een mogelijk handelsrisico.

Enkele weken geleden werd Syngenta geattendeerd op een mogelijk risico op overtreding van de maximale residu limiet na toepassing van het product Reflect in kleine paprika’s, naar aanleiding van een te hoog gehalte die in een steekproef was gevonden. De norm voor de werkzame stof isopyrazam in paprika’s staat op 0,09 ppm, een niveau wat bepaald is in 2015 door de Europese Commissie.

Syngenta heeft een nieuw residuonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat als Reflect wordt gebruikt volgens het etiket er een risico is dat de concentratie isopyrazam de vastgestelde limiet in zowel grote als kleine paprika’s overschrijdt. Deze nieuwe gegevens zijn conflicterend met eerdere resultaten uit residu proeven. Hoewel de nieuw gevonden waarden geen enkel veiligheidsrisico met zich meebrengen, vormen deze limietoverschrijdingen een mogelijk handelsrisico. Om deze risico’s te vermijden, dringt Syngenta er op aan om Reflect per direct niet meer toe te passen op paprika, snack- en puntpaprika, spaanse en cayenne pepers.

Bedrijven die recent nog Reflect hebben toegepast op een van de bovengenoemde gewassen, moeten een residu-analyse laten uitvoeren. Wanneer de limiet van 0,09 ppm niet wordt overschreden, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden. Mocht de limiet wel worden overschreden dan adviseert Syngenta zo laat mogelijk te oogsten en voor de oogst opnieuw een residu monster te nemen. Als uit deze analyse blijkt dat al geoogste of nog te oogsten vruchten een residu niveau hebben boven de limiet, dan moet dit direct gemeld worden aan afnemers. Dit om te verzekeren dat de juiste maatregelen worden genomen. In een aantal exportlanden gelden hogere maximale residulimieten, waardoor het product voor deze markten mogelijk nog kan worden afgezet.

Syngenta verzoekt de telers alle residulimietoverschrijdingen na gebruik van Reflect in paprika’s te melden. Teler die nog Reflect in voorraad hebben en geen andere gewassen telen waarin het middel kan worden toegepast kunnen dit in overleg met de leverancier laten ophalen, waarna het aankoopbedrag zal worden gecrediteerd.

 

Bron Sygenta