Vanouds kennen agrarische ondernemers een uitzonderingspositie aangezien er een vrijstelling gold voor het gebruik van biociden door agrarische ondernemers op hun eigen bedrijf. Deze vrijstelling wordt beëindigd per 1 juli 2015. Vanaf deze datum moeten agrarische ondernemers die rodenticiden willen gebruiken op hun eigen bedrijf beschikken over een licentie voor het beheersen van knaagdieren op hun eigen bedrijf.

wetgeving
Deze licentie kan onder de volgende voorwaarden worden verkregen indien:
•De houder met goed gevolg heeft deelgenomen aan het theorie- en praktijkexamen waarin de geldende eindtermen zijn getoetst;
•De houder heeft aangetoond aan de instantie die bovengenoemde licentie heeft afgegeven dat hij het beheersen van knaagdieren op het eigen bedrijf volgens de geldende regels heeft uitgevoerd in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum waarop de verlenging van kracht wordt, en met goed gevolg één dag heeft deelgenomen aan bij- of nascholingsopleidingen.