Albert Heijn betaalt 3 cent per kilo melk extra aan boeren die leveren voor de nieuwe, verduurzaamde huismerk-zuivellijn van de supermarktketen.

In eerste instantie start dit initiatief met partner Royal A-ware, maar de samenwerking is niet exclusief. Andere zuivelbedrijven kunnen ook aanhaken.

Melkveehouders van A-ware die nu al mee willen doen, moeten zich vóór 1 januari aanmelden. Daarna kunnen ze ook nog aanhaken, maar dan kan A-ware ook andere belangstellenden aantrekken.

Melkveehouders die nu al mee willen doen, moeten zich vóór 1 januari aanmelden bij A-ware

De 3 cent per kilo extra komt volledig ten goede aan de melkveehouder en komt bovenop alle andere premies en toeslagen die zijn te behalen. Wel moet er iets worden gedaan voor het extra geld. Er zijn extra eisen langs 3 lijnen: koe, bodem en boer.

De eisen voor dit duurzamere AH-huismerk omvatten onder meer:

 

 1. weidegang voor melk- en jongvee;
 2. voldoende ligplekken in de stal;
 3. grondgebondenheid;
 4. niet ploegen;
 5. CO 2-vastlegging;
 6. kruidenrijk grasland;
 7. regionaal voer;
 8. vee niet kruisen met vleesrassen;
 9. transparantie van het bedrijf;
 10. het volgen van workshops.

Veehouders krijgen 3 jaar de tijd om ‘in te groeien’ in dit pakket. Deelname geldt ook voor minstens 3 jaar.

Albert Heijn plaatst de nieuwe huismerklijn qua duurzaamheid en totaal imago voortaan boven de meeste merkzuivel

De eisen zijn zo gekozen dat de huismerkzuivel van Albert Heijn daarmee voldoet aan alle eisen die de grote maatschappelijke organisaties hebben op gebied van duurzaamheid. Dat heeft voor de supermarktketen 3 voordelen:

 

 1. Er hoeft geen discussie meer te zijn over het woud aan duurzaamheids -, en diervriendelijkheidslabels;
 2. Albert Heijn plaatst de nieuwe huismerklijn qua duurzaamheid en totaalimago voortaan boven de meeste merkzuivel;
 3. de supermarktketen onderscheidt zich bovendien positief ten opzichte van concurrenten als Jumbo.

Jumbo wil nog niet 1 cent extra garanderen voor weidemelk

Afgelopen weekeinde werd bekend dat deze laatste retailer boeren nog niet 1 cent extra wil garanderen voor weidemelk. Hierover bestaat verschil van inzicht met Milieudefensie. Jumbo heeft eerder aangegeven dat het in 2022 alleen nog duurzame melk wil, maar heeft deze wens nog niet verder gepreciseerd. Supermarktketen Aldi is ook bezig met dit onderwerp en gaat de komende maanden met melkveehouders en leveranciers in gesprek over verdere verduurzaming.

koeien20in20de20wei

A-ware heeft stevig volume nodig

Volgens A-ware is er in eerste instantie ruimte voor enige honderden melkveehouders om in te tekenen. Om de huismerklijn van Albert Heijn te kunnen bedienen, met een compleet pakket aan producten, van verse zuivel tot kaas, is een stevig volume nodig. Het marktaandeel van de Zaanse grutter in de Nederlandse consumentenzuivel bedraagt zo’n 37%.

AH lijkt kritiek DDB te pareren

Met het nieuwe initiatief lijkt Albert Heijn ook de kritiek van de Dutch Dairymen Board (DDB) te weerspreken. Deze organisatie stelt dat alle weidemelk- en andere initiatieven alleen de portemonnee van de supermarkten spekken en niet die van de boer.

 

Bron: de Boerdereij