Milieukeur wordt per 1 januari 2019 vervangen door On the way to PlanetProof.
Tot en met 31 december 2018 mogen beide benamingen gebruikt worden in communicatie uitingen en op verpakkingen.

Hoorzitting
Op donderdag 1 februari heeft er een hoorzitting  plaatsgevonden waarin vragen en opmerkingen op het concept certificatieschema gesteld konden worden.

Geplande voortgang

 • Op 20 februari 2018: goedkeuring door College van Deskundigen.

 • Op 1 maart 2018 zal het nieuwe schema worden geïmplementeerd.

 • In de loop van 2018 zullen praktijkervaringen worden gebruikt voor aanpassing van het schema in 2019.

Drie 3 wezenlijke elementen die van invloed zijn geweest op de wijzingen:

 1. Retailers eisen certificering voor Milieukeur als voorwaarde om te mogen leveren. Voedselveiligheidseisen zijn mede daarom uit Milieukeur gehaald om overlappen met andere schema’s te voorkomen.

 2. Gewasbescherming was te ingewikkeld en gedetailleerd in het huidige schema en moeilijk actueel te houden op basis van de toelatingen.

 3. Bij bedekte teelt is een verandering in de soort energie te zien, daarom focus op CO2 uitstoot. Dit is een onderdeel dat verder zal worden uitgewerkt in 2018.

Tijdens de hoorzitting werden veel vragen gesteld over de overgangstermijn. Het nieuwe schema wordt 1 maart gepubliceerd en vinden de audits met ingang van die datum dan ook plaats tegen het nieuwe schema?

Ook werd er gevraagd op welke wijze afstemming met andere normen plaatsvindt om zo tot een vermindeder audittijd te komen.

Daarnaast werd gevraagd of SMK een checklist voor CI’s uitgeeft. Momenteel werken CI’s nog allemaal met hun eigen lijst (en eigen interpretatie).

Het SMK heeft op 6 maart een bijeenkomst met CI’s gepland om hier meer helderheid in te verkrijgen. Met andere woorden, op deze vragen zijn nu nog geen antwoorden gegeven.

milieukeurplanetproof

Milieukeur wordt per 1 januari 2019 vervangen door On the way to PlanetProof.
Tot en met 31 december 2018 mogen beide benamingen gebruikt worden in communicatie uitingen en op verpakkingen.

Hoorzitting
Op donderdag 1 februari heeft N&S de hoorzittingen bijgewoond waarin vragen en opmerkingen op het concept certificatieschema geplaats konden worden. Lees hier het verslag, waarin de geplande voortgang staat vermeld, de elementen die van invloed zijn geweest op de wijzigingen en nog veel meer belangrijke informatie die voor jou van toepassing kunnen zijn.

Geplande voortgang

 • Op 20 februari 2018: goedkeuring door College van Deskundigen.

 • Op 1 maart 2018 zal het nieuwe schema worden geïmplementeerd.

 • In de loop van 2018 zullen praktijkervaringen worden gebruikt voor aanpassing van het schema in 2019.

Drie 3 wezenlijke elementen die van invloed zijn geweest op de wijzingen:

 1. Retailers eisen certificering voor Milieukeur als voorwaarde om te mogen leveren. Voedselveiligheidseisen zijn mede daarom uit Milieukeur gehaald om discrepanties met andere schema’s te voorkomen.

 2. Gewasbescherming was te ingewikkeld en gedetailleerd in het huidige schema en moeilijk actueel te houden op basis van de toelatingen.

 3. Bij bedekte teelt is een verandering in de soort energie te zien, daarom focus op CO2 uitstoot. Dit is een onderdeel dat verder zal worden uitgewerkt in 2018.

Tijdens de hoorzitting werden veel vragen gesteld over de overgangstermijn. Het nieuwe schema wordt 1 maart gepubliceerd en vinden de audits met ingang van die datum dan ook plaats tegen het nieuwe schema?

Ook werd er gevraagd op welke wijze afstemming met andere normen plaatsvinden om zo in minder audittijd te resulteren.

Daarnaast werd gevraagd of SMK een checklist voor CI’s uitgeeft. Momenteel werken CI’s nog allemaal met hun eigen lijst (en eigen interpretatie).

Het SMK heeft op 6 maart een bijeenkomst met CI’s gepland om hier meer helderheid in te verkrijgen. Met andere woorden, op deze vragen zijn nu nog geen antwoorden gegeven.