BRC BRC brengt versie 8 "Food" uit. Vanaf begin 2019 zal er getoetst worden op de nieuwe versie.
Versie 8 is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 1 tot en met 7 zijn van toepassing op alle productiebedrijven en hoofdstuk 8 is alleen op productiebedrijven met High-Care, High-Risk of Ambient High-care-producten. Hoofdstuk 9 gaat over het in- en verkopen van Traded Goods. Tot nu toe waren deze eisen te vinden in de vrijwillige module Traded Goods. In versie 8 is deze module opgenomen in de norm, maar blijft gelden als een vrijwillige module. U hebt dus de komende maanden de tijd om de benodigde aanpassingen te verrichten die nodig zijn om te voldoen aan versie 8. Mocht u hierbij hulp nodig hebben dan kan ik u daarbij behulpzaam zijn.