De website www.agrarischwaterbeheer.nl is op 27 maart officieel online gegaan. AgrariĆ«rs kunnen op deze site van overheid en bedrijfsleven alle informatie vinden over mogelijkheden voor waterbeheer in samenwerking met de waterschappen. Deze samenwerking wordt steeds belangrijker. Het beleid voor water en bodem kan niet langer los van elkaar worden gezien. Landbouw- en waterdossiers moeten aan elkaar gekoppeld worden. agrarischwaterbeheerwebsiteWaterbeleid omvat meer dan de kwaliteit ervan in sloten, beken en tochten, het gaat ook om waterkwantiteit en de ruimte voor water. Dat laatste speelt in periodes met overvloedige regelval, waarbij ruimte nodig is voor bijvoorbeeld de opslag van overtollig water om overstromingen te voorkomen. Water is ook nodig in tijden van droogte en om de verzilting van de grond tegen te gaan.

De website www.agrarischwaterbeheer.nl ging op 27 maart online tijdens een conferentie in Driebergen, waar bestuurders van waterschappen, provincies en plaatselijke en regionale LTO-afdelingen de stand van zaken bespraken. De gezamenlijke aanpak is vorig jaar in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vastgelegd. Het DAW is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Doel is om de waterdoelstellingen te halen en tegelijkertijd ruimte te houden voor een economisch sterke land- en tuinbouw.

Agrariƫrs, die te maken hebben met de Nitraatrichtlijn, en waterschappen starten dit jaar in dertig nieuwe gebieden met projecten waarbij het grondgebruik en het waterbeheer op elkaar worden afgestemd. Belangrijk doel is de belasting van het water met mineralen en bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een groslijst met maatregelen die het beste bij een gebied passen.