Planning herziening en verzoek om input schema On the Way to PlanetProof Plantaardige producten

Dit najaar vindt de herziening plaats van het certificatieschema On the Way to PlanetProof Centraal-Europa voor plantaardige producten. In dit nieuwsbericht wordt de planning voor het herzieningstraject toegelicht en aangegeven op welke wijze u hiervoor input kunt leveren.

HERZIENINGSPROCES 2019

Tijdens het herzieningsproces worden knelpunten en kansen met betrekking tot de toepassing van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en benut voor optimalisatie van het schema. Dit proces start in juli en duurt t/m december. Gedurende dit proces komen er diverse commissies en werkgroepen bij elkaar om de praktijkervaringen te bespreken en de haalbaarheid van de eisen te beoordelen. Tijdens het herzieningsproces leiden de gesignaleerde kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen tot voorstellen voor het herziene schema, waarbij de verdere verduurzaming van teelten steeds het uitgangspunt is.

COMMISSIES / WERKGROEPEN

  • Teelttechnische werkgroep (TTW) Voorheen organiseerde SMK teelttechische commissies per sector om tijdens de herziening input te krijgen vanuit de praktijk. Dit jaar is de Teelt Technische Werkgroep (TTW) gestart om het leveren van input vanuit de praktijk te optimaliseren. De TTW voorziet in de betrokkenheid van de directe gebruikers van On the way to PlanetProof bij de ontwikkeling en uitvoering van het certificatieschema. De TTW-leden brengen als vertegenwoordiger van hun sector kennis en ervaringen in vanuit de praktijk in relatie tot het gebruik van het certificatieschema. Zij bespreken kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen.
  • Harmonisatie overleg Tijdens dit overleg vindt afstemming plaats tussen SMK en Certificatieinstellingen over de eenduidige interpretatie van eisen en beoordeling tijdens de audit. Ook worden hier ervaringen met de certificering en toepassing in de praktijk besproken. Indien relevant vindt uitwisseling plaats met de TTW.
  • Begeleidingscommissie De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse belanghebbende partijen. Deze commissie bespreekt de voorgestelde wijzigingen voor de herziening en bewaakt het ambtieniveau en de haalbaarheid van het certificatieschema.
  • College van Deskundigen Plantaardig Besluitvormend orgaan bestaand uit deskundigen vanuit de diverse belanghebbende partijen.

PLANNING VAN HET HERZIENINGSTRAJECT

 

INPUT VOOR DE HERZIENING

Iedere teler, adviseur of andersinds betrokkene kan input leveren voor de herziening. Daarvoor zijn twee manieren:

  1. Via de betreffende sectorvertegenwoordiger van de Teelt Technische Werkgroep (zie bovenstaande tabel)
  2. Schriftelijke input rechtstreeks bij SMK. Gebruik hiervoor het input-formulier (download) dat u per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kunt sturen.

Wij ontvangen graag vóór 13 september uw suggesties voor wijzigingen.

MEER INFORMATIE

Team plantaardige agroketens: Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Jori Langwerden, Jantineke Hofland, John Janssen en Minke van Bentum