Per 1 januari 2019 is op spuitmachines een druklogger verplicht. Of de spuit moet zijn voorzien van driftreducerende technieken of driftreductiedoppen die 90% driftreducerend zijn bij minimaal 3 bar.

Dat melden de branche-organisaties LTO, KAVB en Fedecom. 2019 is overigens een overgangsjaar. Wanneer de NVWA een teler aantreft die niet aan de eisen voldoet, volgt nog geen boete, maar een waarschuwing.

Saneren van doppenlijst

Eigenlijk zou de druklogger al op 1 januari 2017 worden ingevoerd, maar de sector kreeg van staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) de sector 2 jaar respijt om met alternatieven te komen. Voor april 2018 moest de sector met een eensgezind plan komen.

LTO Nederland stelde al in 2017 voor de doppenlijst te saneren, dus alle doppen die driftreducerend waren bij lage drukken te verbieden. Spuitdoppen op de driftreductielijst die driftreducerend zijn bij drukken lager dan 2 bar, worden verboden. Dat had voldoende moeten zijn, want in 2015 zou LTO al met I&M hebben afgesproken dat de druklogger er niet zou komen, omdat per 1 januari 2017 75% driftreductie al over het gehele perceel ging gelden, mits de doppenlijst rigoureus zou worden opgeschoond.

Maar ondanks dat de doppenlijst wordt opgeschoond, wordt de druklogger toch ingevoerd. De lobby bij I&M is volgens LTO akkerbouw-voorman Jaap van Wenum echter toch geslaagd, omdat een teler niet ten allen tijde verplicht is een druklogger op zijn spuit te monteren.

Wel of niet verplicht?

Geen druklogger is verplicht als:

 

  • De conventionele spuit is voorzien van doppen die 90% driftreducerend zijn bij 3 bar of hoger.
  • De spuit is voorzien van doppen die driftreducerend zijn bij 2 bar of hoger, én voorzien van driftbeperkende maatregelen, zoals een sleepdoeksysteem (Wingsprayer of Wave van Dubex) of luchtondersteuning zoals de Hardi Twin Force. Hetzelfde geldt als de doppen op 25 centimeter staan en een boomhoogte van 30 centimeter kan worden aangehouden. Tot slot geldt ook vrijstelling als de vloeistof gemagnetiseerd kan worden (MagGrow).
  • De teeltvrije zone naast watergangen wordt verdubbeld. Dat betekent dus 1 meter bij graan en 3 meter bij aardappelen.

Een druklogger is wel verplicht als:

 

  • De teler wil spuiten met doppen die tussen de 2 en 3 bar 90% driftreducerend zijn.
  • De spuit is voorzien van luchtvloeistofmengdoppen, zoals Airtec, Airject en HTA. Zowel of de vloeistofleiding als de luchtleiding is dan een druklogger verplicht.

De huidige TCT-lijst vermeldt overigens nagenoeg geen 03-doppen die 90% driftreducerend zijn bij een druk van minimaal 3 bar. Alleen enkele 04 doppen.

In 2014 gesloten vulsysteem verplicht

Naast de alternatieven voor de drukregistratie zal de eerstkomende verplichting in 2024 ‘het vullen van de spuitmachines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen’ zijn, dit mag dan alleen nog plaatsvinden via een uniform gesloten systeem.

Het doel is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving door de landbouw- en tuinbouwbedrijven met open teelten terug te dringen tot nagenoeg 0 op 1 januari 2030. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitwerken van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

In dit Hoofdlijnenakkoord is aandacht voor het beperken van alle emissieroutes, dus niet alleen voor spuitdrift.

 

Bron:Vakblad  Groenten en Fruit