Calamiteitenregeling On the way to PlanetProof melk vanwege droogte 2018 Door de extreem droge weersomstandigheden in 2018 zijn de prestaties van de melkveehouderij op droogtegevoelige criteria (% eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, broeikasgasemissie) duidelijk afwijkend van andere jaren. Het onafhankelijke College van Deskundigen van SMK heeft daarom een Calamiteitenregeling vastgesteld voor On the way to PlanetProof melk waarin voor 2018 een eenmalige correctie van de prestatie op deze criteria is toegestaan. Lees meer: https://planetproof.eu/510/m/nieuws/707/details.html