Be good and show it !!

 

Steeds meer retailers gaan eisen stellen aan sociaal verantwoord ondernemerschap. De laatste jaren is de sector nog wel eens in het nieuws gekomen met dubieuze praktijken op het gebied van medewerkers.Deze incidenten kunnen voor retailers grote impact hebben. Hun imago staat op het spel. Om hun imago te beschermen zullen ze van de primaire sector steeds meer transparantie vragen op het vlak van sociaal ondernemerschap. Binnen GlobalGAP bestaat sinds vorig jaar in Nederland de mogelijkheid om via een aanvullende module deze te laten toetsen. Deze module GRASP is nu nog vrijwillig, maar de verwachting is dat steeds meer afzetpartijen deze gaan verplichten.Hieronder wat basisinformatie over GRASP.

Wat betekent GRASP: GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice

 

Wat wordt getoetst?

GRASP toetst de sociale omstandigheden op een bedrijf in de primaire sector (land- en tuinbouw). GRASP is een vrijwillige extra module die de minimumeisen voor een "duurzaam" personeelsbeleid bevat. Deze eisen zijn gebaseerd op internationale afspraken m.b.t. arbeid en Nederlandse wetgeving.

 

Wanneer getoetst?

Jaarlijkse controle op het bedrijf die wordt uitgevoerd samen met een controle voor GLOBALG.A.P (groenten en fruit // bloemen en planten // plant propagation material). Daarbij worden de onderwerpen veiligheid en gezond op de werkvloer afgedekt door de "normale" GLOBALG.A.Pcertificatie.

 

Hoe getoetst?

Toetsing aan de hand van elf controlepunten. In het auditrapport wordt omschreven in hoeverre u op die punten voldoet aan de eisen, dus geen ja/nee, maar bij elk controlepunt een keuze uit een van de vijf verschillende niveaus van implementatie met een uitleg van de bedrijfsspecifieke situatie.

 

Voor wie?

Het audit rapport is via de GLOBALG.A.P database inzichtelijk voor database-gebruikers (o.a.afnemers) met een logincode. Deze database-gebruikers dienen daarvoor een licentieovereenkomst,met hierin afspraken over gebruik van de gegevens, te tekenen met GLOBALG.A.P

 

Door wie?

Gekwalificeerde en door GLOBALG.A.P goedgekeurde auditoren voeren de GRASP assessment uit. De producent zorgt voor implementatie op zijn bedrijf en aanleveren van bewijs tijdens de controle.

 

Feiten:

- Alle arbeid valt onder de GRASP assessment, dus ook uitzendkrachten en medewerkers welke werkzaam zijn bij onderaannemers zoals loonwerk en andere uitbestede werkzaamheden. Zorg dus dat ook van deze medewerkers alle informatie op het bedrijf aanwezig is.

- Indien het bedrijf zelf zorg draagt voor verwerking van het product wordt een apart auditrapport opgesteld voor de verwerkingslocatie.

 

Wacht niet tot het een verplichting wordt, u hebt immers niets te verbergen.Ook uw imago (en die van de sector) staat op het spel !!

WK - consultancy kan u behulpzaam zijn bij de implementatie

 globalgapgraspklein