M&S Select Farm ( voorheen Field2Fork) is de voedselveiligheidsstandaard van M&S voor  de gehele keten. Om hierin de leidende positie te behouden dienen alle auditoren over de gehele wereld naast een al eerder gedaan examen, periodiek een online training met goed gevolg af te leggen.

Onlangs heb ik deze training ( zwaardere level) met goed gevolg afgesloten. Dit betekent dat ik voor M&S ook de komende jaren audits mag uitvoeren in alle categorien.

 

MScerticificaatwebsite