Gebruiksfuncties water

Nederland is een waterrijk land. We hebben grote rivieren en kanalen, meren,de zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee. Door de eeuwen heen hebben
we geleerd hoe we ons land kunnen beschermen tegen wateroverlast. Een aantal warme zomers heeft ons geleerd dat we ook moeten nadenken over het gebruik van water in droge perioden.
Ons oppervlaktewater water heeft een aantal belangrijke gebruiksfuncties.

Omdat we ook volgende generaties willen laten genieten van een veilig en welvarend Nederland moeten de waterbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen) rekening houden met ontwikkelingen op het gebied van klimaat en zorgen voor een duurzaam waterbeheer. In de waterplannen, die gemaakt worden
door onze waterbeheerders worden de functies van ons watersysteem vastgelegd.

Oppervlaktewater water heeft ook een aantal belangrijke maatschappelijke functies. Denk hierbij aan het gebruik van water voor:

scheepvaart, visserij, recreatieve doeleinden zoals zwemwater, de bereiding van drinkwater, koelwater of proceswater voor de industrie en landbouw, winnen van delfstoffen, natuur.

Verschillende sites helpen u als agrarisch ondernemer hierbij om de juiste keuzes te maken.

http://www.helpdeskwater.nl/

http://www.toolboxwater.nl/

 

 

Goed watermanagement betaalt zich op twee manieren terug: terwijl in droge gebieden de meerwaarde vooral bij waterbesparing ligt, krijg je in gebieden zoals Nederland door op precies de juiste momenten te beregenen een kwalitatief betere oogst met een hogere opbrengst.

Gebruik de instrumenten die u worden aangereikt om ook morgen nog agrarisch ondernemer te kunnen zijn.Een mooi voorbeeld is de nieuwe vochtsensor die u voorziet van een passend beregeningsadvies.

Effectief met water omgaan is verduurzamen, maar daarnaast ook geld besparen.

gebruiksfuncties water 440 breed