CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk
vanaf 1 juli 2014

21-5-2014

Vanaf de start van het SNA-keurmerk is continu gewerkt
aan de verbetering van de kwaliteit, dan wel het beter borgen van de kwaliteit.
In dit kader is de norm veelvuldig aangepast en zijn nadere regels in reglementen opgenomen. Belangrijk is dat de norm naar aanleiding van veranderde
wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de markt actueel blijft en aansluit bij de beoogde scope. SNA is in overleg met
sociale partners tot de conclusie gekomen dat de juiste naleving van de van toepassing zijnde cao van toenemend belang is geworden. Op dit moment is de
naleving van cao-bepalingen echter geen onderdeel van het SNA-keurmerk. SNA gaat daarom per 1 juli 2014 een aantal essentiële cao-bepalingen aan het
keurmerk toevoegen. Op deze manier probeert SNA haar steentje bij te dragen aan de bescherming van werknemersbelangen in de uitzendbranche. Dit betekent voor uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor het keurmerk, dat er vanaf dat moment, mits van toepassing, ook op deze bepalingen geïnspecteerd gaat worden. In een periode van een jaar worden op deze manier alle gecertificeerde en aangemelde uitzendondernemingen op deze cao-bepalingen gecontroleerd.

De aanpassingen op de norm die voor deze uitbreiding nodig zijn kunt u op www.normeringarbeid.nl nalezen. Vanaf 1 juli 2014 worden
deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website.