Sinds 1 oktober 2013 geldt voor verse Groenten en Fruit, waar een Algemene Handelsnorm (EU Verordening 543/2011) voor geldt, de verplichting om de verpakker/verzender op de verpakking te vermelden. Via de website van het KCB en de branche-organisaties is hierover eerder gecommuniceerd. Het KCB heeft aangekondigd vanaf juni 2014 te zullen handhaven op de naleving van deze wettelijke verplichting.Op deze website staat een uitgebreide toelichting met voorbeelden van de aanduidingsverplichtingen Groenten en Fruit. Er is een nieuwe versie 007 beschikbaar waarin een aantal zaken nog verder verduidelijkt zijn ten opzichte van de eerder communicatie (versie 006). Versie 007 vindt u hier.Regelgeving aanduidingen.v7

 

aanduidingen