VAR
Een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst, waarin vermeld wordt wat de status van WK -Consultancy is als zelfstandige.

Opdrachtgevers die WK - Consultancy inhuren zijn hierdoor gevrijwaard van mogelijke aanspraken van de Belastingdienst ten aanzien van loonbelasting en sociale premies.

WK - Consultancy verstrekt de VAR verklaring op verzoek aan zijn opdrachtgevers.