Veel planten bevatten stoffen die giftig zijn voor o.a. schapen, geiten, paarden en runderen. Toch ontstaan er zelden gevaarlijke situaties. In een aantal situaties is de kans dat de dieren van giftige planten eten groter. Bijvoorbeeld wanneer de dieren bij tuinafval of slootafval kunnen komen of in de wei lopen tijdens bijzondere omstandigheden.

De GD heeft er een aantal in beeld gebracht, 
Let op! Dit is geen volledig overzicht van alle giftige planten, maat slecht een kleine samenvatting.