Op basis van de final draft BRC Food v.7 worden de wijzigingen op hoofdlijnen helder. De komen maanden zal duidelijk hoe de wijzigingen er op detailniveau gaan uitzien.Duidelijk is dat het de aantal Fundamentals wordt uitgebreid met:

-  paragraaf 3.5 Leverancier en grondstofgoedkeurung -en beoordeling.

- Ook paragraaf 6.2 Etikettering en beheersing van verpakking wordt een Fundamental.

  •  - De aanduiding en normering bij certificeringen van "A,B,C" verdwijnen. Hiervoor komen Excellent / Good / Satisfactory en Uncertified. De bijbehorende normeringen zullen er toe leiden dat meer bedrijven "Good"zullen scoren. Zeker de 1e keer. De onaangekondigde audits blijven bestaan. Steeds meerretailers gaan dit eisen.

- BRC creert zichzelf de mogelijkheid tot tussentijdse wijzigingen die dan ook moeten worden opgevolgd.

-  Meeren meer wordt een leveranciersbeleid gevraagd.Vooral voor bedrijven met veel grondstoffen met evenuele tussenhandelaren zal dit meer inspanningen eisen.

- Traceerbaarheid in de keten wordt nog belangrijker.( product en verpakkingen)

- High Care / High Risk/ Low risk. Zoneringen zijn aangepast. In elk geval Ambient High care is toegevoegd.

- Metaaldetectie is aangepast o.amet diameter grootte testkogeltje op basis van risico en controle uitwerp moet op lijn snelheid gebeuren, correcte timing van uitwerp moet gevalideerd worden.

-  Ongediertebeheersing, evaluatie terug naar minimaal 1x per jaar.

-  Houdbaarheidstesten dienen representatief te worden uitgevoerd.

- Bedrijf heeft systemen om het risico van fraude en vervalsing bij grondstoffen te voorkomen en om te zorgen dat alle productbeschrijvingen en claims wettelijk accuraat en geverifieerd zijn. Zoals het er nu uitziet zal dit leiden tot het uitvoeren van een Food Fraude analyse.

- Label /etiketcontrole wordt belangrijker ( de controle hierop)

-  Wassen van beschermende kleding moet gebeuren volgens een gevaldeerde werkwijze..

 

In alle hoofdstukken komen de begrippen Intregiteit, Authenciteit en Foodfraude meermaals terug.

 

 BRCFoodBRCFoodFinalDraft.pdf