SMK publiceert per 1 januari 2015 het herziene certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari
2016 en is te downloaden via de website: www.milieukeur.nl.

 

De herziening is uitgevoerd in overleg met stakeholders, certificaathouders, certificatie-instellingen en maatschappelijke organisaties. De inhoud van het certificatieschema is op een aantal punten gewijzigd om zoveel mogelijk in te spelen op relevante ontwikkelingen en gewijzigde wetgeving. Hoofdpunten van de
herziening van het certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt 2015 zijn:

 

- Actualisatie van de lijst met aandachtstoffen waarbij naast schadelijkheid voor de waterkwaliteit en humane gezondheid ook het risico van middelen voor nuttige
insecten als bijen is meegenomen;

 

- Actualisatie toegestane gewasbeschermingsmiddelen;

 

- De organische stofbalans op bedrijfsniveau wordt berekend als indicatie van de lange termijn bodemvruchtbaarheid;

 

- Biodiversiteit op het bedrijf wordt geïnventariseerd aan de hand van de recent ontwikkelde criteria van het 'Biodiversiteit+ Label'.