De definitieve tekst van de nieuwe cao Open Teelten is nu beschikbaar. De looptijd van de nieuwe cao Open Teelten is van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via 088-8886688 of de website www.werkgeverslijn.nl raadplegen.

De cao-tekst en het bijbehorende functiehandboek is te vinden op de website van de LLTB.

 

spruiten[2]