Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten de toelating van 5 middelen uit te breiden zodat ze gebruikt kunnen worden bij de bestrijding van muizen en ratten in ruimten en specifiek ter bestrijding van bruine ratten rond gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van een geïntegreerde bestrijdingsmethode. Het betreft de middelen Nora Pasta, Raco/Rodeck JR/MS Rodetox Dif Wheat, Propasta, Probloc en Strong. De eerste drie middelen hebben difenacoum als werkzame stof. Probloc en Strong zijn gebaseerd op de werking van brodifacoum.