De regeling gelegenheidsarbeid stopt na 31 december 2014 en wordt per 1 januari 2015 vervangen voor de regeling Piekarbeid. Werkgevers kunnen met deze regeling werknemers inzetten voor piekarbeid. De regeling Piekarbeid mag worden toegepast door werkgevers die rechtstreeks onder de cao's Open Teelten of Glastuinbouw vallen. Met toepassing van de regeling geldt vrijstelling voor betaling van premies aan de sectorfondsen Colland Arbeidsmarkt en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL).

In de Handleiding Piekarbeid zijn alle voorwaarden van de regeling uitgewerkt. Op de website van de Werkgeverslijn vindt is meer informatie te vinden zoals een aantal veel gestelde vragen & antwoorden en een model arbeidsovereenkomst voor piekarbeiders.

 

bron: LLTB, 30/12/14