De versie die nu ter inzage ligt en waarop u input mag leveren is het resultaat van 2 jaar werk.

 

De volgende documenten liggen ter inzage.

- The GLOBALG.A.P. General Regulations
- The Control Points and Compliance Criteria (CPCC) for Crops and Aquaculture.

 

Lees meer over de nieuwe versie.

 

 

Hebt u vragen / opmerkingen  over de nieuwe versie zoals deze nu voorligt, dan hoor ik deze graag.

 

Klaver groot