LTO Nederland onlangs met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën hernieuwde afspraken gemaakt over de toepassing van de 'cafetariaregeling'. Het gaat hierbij om het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten, die buitenlandse werknemers maken als ze tijdelijk in Nederland komen werken. Onder meerkosten vallen reiskosten, huisvestingskosten en extra kosten voor levensonderhoud. De regeling is ingebed binnen de bestaande cao’s. De afspraken gelden voor ondernemingen en leden, die eind 2014 waren aangesloten bij LTO Noord, ZLTO, LLTB, NFO, KAVB, LTO Glaskracht en de leden van alle bij het samenwerkingsverband LTO aangesloten vaktechnische organisaties.

De cafetariaregeling kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelen opleveren. Zo kunnen extra kosten die worden gemaakt voor huisvesting in Nederland net als voorheen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met overuren. Dit geldt ook voor hogere kosten van levensonderhoud in Nederland en reiskosten van het thuisland naar Nederland en terug. Deze nieuwe afspraken gelden tot en met 31 december 2016, behoudens tussentijdse wijziging van relevante regelgeving of rechtspraak. Voor de aangesloten leden heeft LTO nu nieuwe afspraken met de Belastingdienst gemaakt in de vorm van een collectieve regeling. Niet leden zullen zelf afspraken met de Belastingdienst moeten maken.

De cafetariaregeling maakt het mogelijk, dat werkgever en werknemer gezamenlijk bepalen hoe de werknemer zijn loon geniet. Werkgevers hoeven zo minder sociale premies en belastingen te betalen over de gemaakte overuren. De buitenlandse werknemer betaalt minder werknemerslasten en inkomstenbelasting over de overuren en houdt derhalve netto meer over. Voorbeeldberekeningen tonen aan dat het voordeel kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.

Alle details over de afspraken staan in een brochure, die gratis is te downloaden via de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Op deze site verschijnen op korte termijn ook voorbeeld arbeidsovereenkomsten in het Nederlands, Engels, Pools, Bulgaars en Roemeens. Op deze site zijn ook vragen en antwoorden over de cafetariaregeling te vinden.

 

bron: LTO Nederland.