GlobalGAP en GMP+ International hebben een wereldwijde strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. De wederzijdse intentieverklaring is op 20 januari door de twee partijen getekend. GlobalGAP. en GMP+ International zijn beide aanbieders van certificatieschema’s die actief zijn op internationaal niveau en wiens activiteiten elkaar goed aanvullen. Beide organisaties verwachten dat hun samenwerkingsverbond hun activiteiten zal versterken, ten gunste van de betrokken gecertificeerde bedrijven in de diervoeder-, veehouderij- en aquacultuurindustrie door het zorgen voor meer uniformiteit en transparantie, en uiteindelijk een verlaging van de kosten.

Beide organisaties willen – met behoud van hun onafhankelijkheid – hun bestuur en systeemregels harmoniseren, om zo te zorgen voor een sterk, efficiënt en transparant instrument voor de diervoederindustrie, hetgeen ook in het belang is van veehouders en aquacultuurbedrijven verder op in de keten.

GlobalGAP is het Good Agricultural Practice certificatie schema voor de primaire productie van akkerbouwproducten, de veehouderij en aquacultuur. Inmiddels zijn meer dan 140.000 primaire producenten GlobalGAP-gecertificeerd in 118 landen, waaronder 5000 veehouderijen en 220 aquacultuurbedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor 2 miljoen ton gekweekte vis.  GlobalGAP schema’s richten zich voornamelijk op productveiligheid, impact op het milieu en de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en dieren. Het bedrijf is ook actief in de leverketen voor diervoeder, waarin tot nu toe 75 grotere mengvoederfabrikanten met een jaarlijkse productie van ongeveer 10 miljoen ton diervoeder op dit moment gecertificeerd zijn.

GMP+ International is wereldwijd marktleider op het gebied van Feed Certification schema's, waarbij zowel vraagstukken op het gebied van veilig diervoeder als verantwoord diervoeder worden behandeld, op basis van evenwichtige participatie van alle belanghebbenden in de diervoeder & voedselketen. Inmiddels zijn meer dan 13.400 bedrijven of locaties in de gehele diervoederketen in ongeveer 70 landen ter wereld GMP+-gecertificeerd.

 

bron: GMP+ International, 20/01/15