Gewasbeschermingsplan wordt afgeschaft en vervangen door een "gewasbeschermingsmonitor"

Het niet functionerende gewasbeschermingsplan wordt per 2015 vervangen door een gewasbeschermingsmonitor (teeltadministratie) waarin naast de gebruikte middelen ook de geïntegreerde maatregelen worden vastgelegd. 

 

Dit jaar moeten telers hiermee gaan werken.

De wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad.

Dit betekent dat ondernemers voortaan gedurende het teeltseizoen bij moeten houden welke middelen zij gebruiken en welke maatregelen worden genomen.

Met de gewasbeschermingsmonitor houden ondernemers onder meer bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen zij nemen, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Ook worden rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziekte- en plagendruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden.

De gewasbeschermingsmonitor is bedoeld om de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming helder in beeld te krijgen.

De gewasbeschermingsmonitor helpt toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren.

Doordat de meest gebruikte managementinformatie- en teeltregistratiesystemen zijn toegerust op de nieuwe werkwijze, verwacht LTO Nederland geen problemen bij de uitvoering.

 

Bron LTO Glaskracht.

 

Mocht u het gewasbeschermingsplan 2015 nog als aanvulling op uw gewasbeschermingsmonitor c.q. teeltregistratie willen gebruikten, dan kunt u dit hier nog downloaden.