Elk jaar maken telers die mee doen aan Schoon Water voor Brabant een plan met daarin hun aanpak voor duurzame gewasbescherming. Dat deden ze op papier, maar vanaf dit moment kan dat digitaal. Op www.schoonwaterwijzer.nl kan elke teler eenvoudig en snel invullen welke maatregelen hij neemt voor een geïntegreerde werkwijze.
Met een ingevulde en geëvalueerde SchoonWaterWijzer en een actuele spuitregistratie voldoet een teler bovendien aan zijn wettelijke verplichting voor een gewasbeschermingsmonitor.

Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen met de gratis SchoonWaterWijzer eenvoudig hun eigen gewasbeschermingsmonitor opstellen. De SchoonWaterWijzer is voor iedereen toegankelijk en het invullen duurt slechts 15 minuten. De gewasbeschermingsmonitor vervangt het gewasbeschermingsplan. De monitor moet voorafgaand aan de teelt ingevuld worden en 2 maanden na het einde van de teelt geëvalueerd zijn.
Alle wettelijke eisen zijn verwerkt in de SchoonWaterWijzer. Daarnaast zijn praktische win-win-maatregelen toegevoegd. Maatregelen die zowel goed zijn voor de teler, als voor het water. De SchoonWaterWijzer is in eerste instantie voor 10 gewassen gemaakt, met als doel deze spoedig uit
te breiden.

Zie voor meer informatie www.schoonwaterwijzer.nl.

 

bron: Schoon Water voor Brabant,