et handboek en de telershandleiding voor het Voedsel-  en Voederveiligheidscertifi­caat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2015/2016 zijn vanaf nu beschikbaar. Met de opheffing van het Productschap Akkerbouw verandert de beheerorganisatie en de financiering  van het VVAK. Daarnaast vervalt het gewascertificaat voor granen, za­den en peulvruchten. Het VVAK en de onderliggende gewasmodules worden  beheerd door het Akkerbouw Certifi­ceringsoverleg. Voorheen werd het
certificeringsoverleg gefaciliteerd door het productschap. Nu het pro­ductschap is opgeheven, is deze taak overgenomen door de Brancheorganisatie Akkerbouw.


Het beheer van het VVAK werd voorheen gefinancierd vanuit de teeltheffing van Productschap Akkerbouw. Nu een heffing niet meer mogelijk is, vindt de financiering plaats door een opslag op de nota van  de controlerende instelling van 2,50 euro per VVAK-gewasmodule en de gewascertificaten per jaar. Deze 'afdracht Akkerbouw
Certificeringsoverleg' zal apart op de nota van de controlerende instelling worden gespecificeerd en door deze instelling aan de Brancheorganisatie Akkerbouw worden afgedragen. Een teler met consumptieaardappelen, granen en suikerbieten betaalt dus 7,50 euro extra, ongeacht of hij of zij het VVAK certificaat met de 3 gewasmodules heeft of de 3 'losse' gewascertificaten.

Het gewascertificaat voor granen, zaden en peulvruchten komt met ingang van seizoen 2015/2016 te vervallen. Het voormalige Productschap Akkerbouw was de beheerder van dit certificaat. De telers met het VVC GZP krijgen na de volgende inspectie het VVAK certificaat met daarop vermeld de module GZP.

 

Het handboek en de telershandleiding VVAK 2015 zijn te vinden op de website van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

 

bron: Brancheorganisatie Akkerbouw, 20/04/15