De keuze voor de juiste spuitdop bij gewasbescherming is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken. De optimale dopkeuze hangt af van de rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte, spuittechniek en gewenste driftreductie. Er zijn heel veel spuitdoppen om uit te kiezen.

De nieuwe website Spuitdoppenkeuze.nl maakt deze lastige keuze makkelijk. Door het invullen van rijsnelheid, waterhoeveelheid, spuittechniek, boomhoogte en gewenste driftreductie  krijg je snel advies over de doppen die onder deze omstandigheden de gewenste driftreductie geven. Naast een spuitdoppenadvies kan een teler of loonspuiter ook informatie over zijn eigen spuitdoppen opzoeken. De applicatie geeft dan meteen weer of die specifieke dop gebruikt kan worden bij de door de teler ingevulde omstandigheden.

 

Driftreductie niet alleen afhankelijk van de dop
De website geeft ook inzicht in hoeverre de driftreductieklasse van de doppen verandert, als je als gebruiker een andere rijsnelheid, waterhoeveelheid of boomhoogte aanhoudt dan de omstandigheden waarbij de spuitdop getest is. Het laat bijvoorbeeld zien welke doppen de drift naar het oppervlaktewater met 75% verminderen als je 10 km/uur wil rijden en hoe dat zit als je met luchtondersteuning of Wingssprayer spuit. Via de website wordt snel duidelijk met welke dop je dan nog de juiste driftreductie haalt.

De nieuwe website is ontwikkeld door het CLM in opdracht van RIWA Maas, Fedecom, Provincie Noord-Brabant en Agentschap NL.

 

spuitdop