Het bestuur van GlobalGAP kondigt een update aan voor versie 5 van haar Integrated Farm Assurance Standard for Crops and Aquaculture. De update is tot stand gekomen gedurende een vierjarig traject. In deze periode zijn voortdurend verbeteringen aangebracht waarbij de betrokkenheid en aanbevelingen van belanghebbenden meegenomen zijn. De huidige herziening is dan ook de meest uitgebreide tot nu toe en zal van groot belang zijn voor de 150.000 GLOBALG.A.P.-gecertificeerde telers.

gapDe nieuwe versie is onmiddellijk toepasbaar als update in de huidige versie 4 en zal vanaf 1 juli 2016 noodzakelijk zijn voor alle nieuwe en hercertificeringsaudits. In deze grootscheepse update van GLOBALG.A.P. zijn de nieuwste onderzoeksgegevens verwerkt. Ook zijn overheidseisen en regelgeving ten aanzien van de Amerikaanse Food and Drug Administration en ook de Europese voedselveiligheid wet er in opgenomen. Dit benadrukt het feit dat, ondanks dat GLOBALG.A.P. een private standaardinstelling is, zij er toch naar streeft om publieke en overheidsrichtlijnen over te nemen. Ook speelt zij in op nieuwe trends en bedreigingen in de groenten- en fruitbranche, voedingsmiddelen- en aquacultuursector. De update richt zich met name op de problemen rondom microbiële gevaren.
Aan de update lagen onder meer zo'n 2.000 opmerkingen vanuit de hele wereld ten grondslag. Deze werden verzameld tijdens twee openbare raadplegingen. Vervolgens werd grondig door technische werkgroepen bestudeerd of zij toepasbaar en implementeerbaar waren. Volgens Ignacio Antequera van GLOBALG.A.P. was de Revision V5 -update niet tot stand gekomen zonder de enorme toewijding van de bestuursleden. Zij hebben hier de laatste vier jaar meer dan 2.600 uur in gestoken. Gedurende in totaal zo'n 70 dagen werden tijdens vergaderingen en online seminars ruim 110 organisaties vertegenwoordigd.
Lees meer over Version 5 en download de IFA- standaard documenten voor V5 hier.

tijdspad