Honingbijen kunnen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen via de bloemen van een gewas. In de risicobeoordeling voor honingbijen gebruikt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) een lijst waarin voor alle gewassen van de DTG-lijst is aangegeven of de gewassen worden bevlogen door honingbijen voor het verzamelen van nectar of
pollen. Deze lijst is nu aangepast.


Aanleiding hiervoor waren de update van de DTG-lijst in juni 2015 en  het beschikbaar komen van nieuwe informatie over de aantrekkelijkheid van gewassen voor honingbijen in mei 2015. De nieuwe Lijst Bijaantrekkelijke gewassen wordt per direct gebruikt in de risicobeoordeling.

 

debij