De SKL keuring van motorvatspuiten en de overige spuitapparatuur in de glastuinbouw is wettelijk verplicht op grond van regelgeving van het ministerie van EZ. De machines met bouwjaar 2000 en ouder moeten voor het eind van 2015 gekeurd zijn, de overige machines van 3 jaar en ouder moeten voor eind 2016 gekeurd zijn. Daarna is de keuringsfrequentie elke  3 jaar.

Deze verplichting geldt voor alle motorvatspuiten, zowel mobiel als vast opgesteld, met alle horizontale of verticale spuitbomen en spuitgeweren/pistolen.

Daarnaast is er ook verplichting tot de keuring van LVM/Fog apparatuur en doseerapparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen aan het gietwater worden toegevoegd.
De SKL-keuring voorziet in alle eisen die kwaliteits- en milieusystemen als DOB, GLOBALGAP, MPS-GAP, Groen Label Kas (GLK) en Milieukeur stellen aan de spuitapparatuur.
  Binnen het certificeringsschema ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een SKL-keuring van de machine spuitapparatuur verplicht.

Meer informatie vindt u op website van SKL. Lees meer.

SKL