Het gebruik van onbewerkte dierlijke mest zou bij producten die niet verhit worden voor consumptie, alleen toegestaan zijn als tussen toepassing en oogst van het gewas een periode van drie of zes maanden zou zitten.

De internationale GLOBALG.A.P. organisatie heeft echter na veel kritiek uit verschillende landen de extra eisen omtrent onbewerkte dierlijke mest in de koelkast gezet (het gaat om uitstel, niet om afstel).         De termijnen voor gebruik van onbewerkte dierlijke mest worden nu voorlopig geschrapt.

De GLOBALG.A.P. organisatie gaat een deskundigencomité samenstellen die gaat onderzoeken welke bewerking van mest voldoende zekerheid geeft om veilig groente en fruit te telen.

Binnenkort zal GlobalG.A.P. een update publiceren op de huidige norm (IFA 5.0 wordt IFA 5.0-1). Dit betreft een wijziging op het normonderdeel FV 4.2.1 waarin de eisen omtrent onbewerkte dierlijke mest staan beschreven. De aanpassing betreft:

Over het algemeen niet minder dan 60 dagen!

Er zal een minimum periode van 60 dagen gelden tussen de toepassing van onbehandelde dierlijke mest en de oogst. Onbewerkte mest mag voor boomgewassen enkel worden toegepast voorafgaand aan de bloei.

Geen contact van bladgroenten met onbehandelde mest!

In het geval van bladgroenten mag onbehandelde dierlijke mest niet worden toegepast na het planten, ook niet wanneer de groeicyclus langer is dan 60 dagen.

Verdere invulling van dit normelement zal geschieden vanuit de NL interpretatie en hulpdocumenten waarin de vertaling wordt gemaakt naar de praktijk.