Onduidelijkheid over buitengebruik rodenticiden

Wanneer een agrariër of vaste werknemer momenteel beschikt over een geldige spuitlicentie met de aantekening Knaagdierbeheersing, dan mag hij de bestrijding in en om de gebouwen op het eigen bedrijf met rodenticiden uitvoeren. Er is nu echter onduidelijkheid over het buitengebruik van rodenticiden. In het overleg van 20 januari in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu aangegeven dat na 1 januari 2017 aanvullende eisen gelden voor buitengebruik. Wel gaf zij aan dat de opleiding voor agrariërs zo ‘lean en mean’ mogelijk kan worden ingevuld. Er komt nog een tweede termijn in de Tweede Kamer en daarmee blijft een aantal zaken voorlopig ongewis.

Om na 1 januari 2017, in het kader van de Integrated Pest Management, ook rodenticiden buiten te mogen gebruiken, is een aanvullend examen vereist. Toekomstige teksten in handelingsvoorschriften moeten nog eenduidig opgesteld worden. Ook moeten agrariërs hun vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbestrijding op het Agrarisch Bedrijf (KBA) nog verlengen.

Hoe dit alles zich verhoudt tot de huidige examens en kennisbijeenkomsten is op dit moment niet duidelijk aan te geven. Vanwege deze onduidelijkheden zal Bureau Erkenningen de huidige mogelijkheden voor KBA-kennisbijeenkomsten en KBA-examens per heden opschorten. Er kunnen geen bijeenkomsten en examens meer ingepland worden. De ongewisse situatie maakt het onverantwoord om nu deelnemers te registreren. Hierbij is het onduidelijk welke eisen op korte termijn aanvullend gesteld worden.

bron: AgruniekRijnvallei / Bureau Erkenningen, 08/02/16