Voor de tweede keer in korte tijd heeft GlobalGAP, voornamelijk op aandringen vanuit Nederland, besloten een wijziging toe te passen in de eis aangaande het gebruik van onbewerkte organische

mest.

Voor producten die aan bomen of struiken groeien gold dat de onbewerkte organische mest op een perceel ingewerkt diende te zijn voorafgaand aan de bloei.

Deze eis is nu als volgt aangepast:

Voor gewassen  die groeien aan bomen of struiken geldt dat onbewerkte organische mest ingewerkt dient te zijn voorafgaand aan de bloei. Als dit niet lukt mag het na de bloei, mits het minimaal 60

dagen voorafgaand aan de oogst wordt ingewerkt en er tevens een risicoanalyse is gemaakt waaruit blijkt dat dit gebruik geen risico voor de voedselveiligheid met zich meebrengt.