Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. On the Way to PlanetProof wijziging
 2. Nieuwe versie infoblad 85
 3. Vooruitgang noodzakelijk voor PlanetProof teler
 4. Praktische maatregelen om erfemissie te beperken
 5. IPM Tool voor geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf
 6. KPI's voor verbetering bodemkwaliteit
 7. Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's
 8. On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021
 9. BRC aanpassing onaangekondigde audit
 10. GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht
 11. Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte
 12. Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht
 13. Toolbox emissiebeperking geactualiseerd
 14. GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19
 15. GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon
 16. Oorwormen nuttig in boomgaard
 17. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 18. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 19. Ondernemen is keuzes maken
 20. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 21. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 22. 2019 zit er al weer bijna op
 23. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 24. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 25. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 26. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 27. De toekomst van de melkveehouderij
 28. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 29. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 30. Insecticide Calypso wordt verboden
 31. Veilig rijden met tractoren
 32. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 33. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 34. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 35. Kringlooplandbouw in de praktijk
 36. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 37. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 38. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 39. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 40. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 41. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 42. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 43. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 44. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 45. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 46. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 47. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 48. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 49. COOP gaat ook voor PlanetProof
 50. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 51. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 52. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 53. BRC versie 8 is beschikbaar
 54. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 55. Nieuws PlanetProof
 56. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 57. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 58. Spuitlicenties , wie moet wat?
 59. Milieukeur update nieuwe versie
 60. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 61. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 62. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 63. Let op etiketten gewasbescherming
 64. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 65. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 66. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 67. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 68. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 69. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 70. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 71. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 72. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 73. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 74. Salarisaanpassingen per 1 juli
 75. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 76. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 77. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 78. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 79. Milieukeur een middel of een doel?
 80. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 81. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 82. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 83. CAO open teelten verlengd
 84. 2016 loopt ten einde
 85. CLM opent loket erfemissie
 86. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 87. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 88. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 89. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 90. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 91. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 92. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 93. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 94. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 95. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 96. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 97. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 98. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 99. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 100. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 101. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 102. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 103. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 104. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 105. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 106. QS voert onaangekondigde audits in
 107. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 108. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 109. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 110. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 111. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 112. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 113. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 114. WK-Consultancy is vernieuwd
 115. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 116. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 117. M&S Select Farm (F2F) V.5
 118. Rekentool voor organische stofbalans
 119. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 120. Online motten herkennen
 121. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 122. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 123. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 124. Gewasbeschermingsplan vervangen
 125. Help de bijen
 126. Muizenbestrijding zonder gif
 127. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 128. BRC Food versie 7
 129. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 130. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 131. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 132. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 133. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 134. Einde van een jaar.
 135. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 136. Nieuwe regels etikettering voeding
 137. Ongediertebestrijding buiten
 138. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 139. QS info
 140. Duurzaam telen met toekomst
 141. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 142. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 143. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 144. Field to Fork versie 5 komt eraan
 145. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 146. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 147. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 148. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 149. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 150. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 151. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 152. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 153. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 154. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 155. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 156. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 157. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 158. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 159. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 160. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 161. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 162. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 163. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 164. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 165. Website Agrarisch Waterbeheer online
 166. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 167. M&S introduceert nieuwe standaard.