Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. Regels KBA licentie
 2. Aangescherpte eisen on the way to PlanetProof
 3. Lancering GlobalGAP 6.0
 4. Aspergeteelt extra controle arbeidsinspectie
 5. On the Way to PlanetProof wijziging
 6. Nieuwe versie infoblad 85
 7. Vooruitgang noodzakelijk voor PlanetProof teler
 8. Praktische maatregelen om erfemissie te beperken
 9. IPM Tool voor geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf
 10. KPI's voor verbetering bodemkwaliteit
 11. Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's
 12. On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021
 13. BRC aanpassing onaangekondigde audit
 14. GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht
 15. Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte
 16. Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht
 17. Toolbox emissiebeperking geactualiseerd
 18. GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19
 19. GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon
 20. Oorwormen nuttig in boomgaard
 21. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 22. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 23. Ondernemen is keuzes maken
 24. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 25. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 26. 2019 zit er al weer bijna op
 27. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 28. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 29. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 30. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 31. De toekomst van de melkveehouderij
 32. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 33. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 34. Insecticide Calypso wordt verboden
 35. Veilig rijden met tractoren
 36. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 37. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 38. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 39. Kringlooplandbouw in de praktijk
 40. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 41. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 42. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 43. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 44. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 45. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 46. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 47. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 48. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 49. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 50. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 51. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 52. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 53. COOP gaat ook voor PlanetProof
 54. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 55. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 56. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 57. BRC versie 8 is beschikbaar
 58. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 59. Nieuws PlanetProof
 60. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 61. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 62. Spuitlicenties , wie moet wat?
 63. Milieukeur update nieuwe versie
 64. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 65. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 66. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 67. Let op etiketten gewasbescherming
 68. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 69. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 70. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 71. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 72. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 73. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 74. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 75. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 76. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 77. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 78. Salarisaanpassingen per 1 juli
 79. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 80. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 81. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 82. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 83. Milieukeur een middel of een doel?
 84. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 85. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 86. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 87. CAO open teelten verlengd
 88. 2016 loopt ten einde
 89. CLM opent loket erfemissie
 90. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 91. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 92. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 93. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 94. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 95. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 96. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 97. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 98. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 99. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 100. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 101. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 102. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 103. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 104. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 105. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 106. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 107. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 108. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 109. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 110. QS voert onaangekondigde audits in
 111. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 112. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 113. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 114. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 115. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 116. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 117. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 118. WK-Consultancy is vernieuwd
 119. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 120. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 121. M&S Select Farm (F2F) V.5
 122. Rekentool voor organische stofbalans
 123. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 124. Online motten herkennen
 125. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 126. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 127. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 128. Gewasbeschermingsplan vervangen
 129. Help de bijen
 130. Muizenbestrijding zonder gif
 131. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 132. BRC Food versie 7
 133. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 134. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 135. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 136. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 137. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 138. Einde van een jaar.
 139. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 140. Nieuwe regels etikettering voeding
 141. Ongediertebestrijding buiten
 142. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 143. QS info
 144. Duurzaam telen met toekomst
 145. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 146. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 147. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 148. Field to Fork versie 5 komt eraan
 149. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 150. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 151. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 152. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 153. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 154. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 155. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 156. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 157. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 158. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 159. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 160. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 161. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 162. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 163. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 164. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 165. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 166. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 167. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 168. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 169. Website Agrarisch Waterbeheer online
 170. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 171. M&S introduceert nieuwe standaard.