Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. Aspergeteelt extra controle arbeidsinspectie
 2. On the Way to PlanetProof wijziging
 3. Nieuwe versie infoblad 85
 4. Vooruitgang noodzakelijk voor PlanetProof teler
 5. Praktische maatregelen om erfemissie te beperken
 6. IPM Tool voor geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf
 7. KPI's voor verbetering bodemkwaliteit
 8. Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's
 9. On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021
 10. BRC aanpassing onaangekondigde audit
 11. GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht
 12. Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte
 13. Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht
 14. Toolbox emissiebeperking geactualiseerd
 15. GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19
 16. GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon
 17. Oorwormen nuttig in boomgaard
 18. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 19. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 20. Ondernemen is keuzes maken
 21. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 22. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 23. 2019 zit er al weer bijna op
 24. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 25. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 26. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 27. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 28. De toekomst van de melkveehouderij
 29. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 30. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 31. Insecticide Calypso wordt verboden
 32. Veilig rijden met tractoren
 33. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 34. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 35. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 36. Kringlooplandbouw in de praktijk
 37. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 38. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 39. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 40. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 41. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 42. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 43. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 44. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 45. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 46. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 47. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 48. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 49. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 50. COOP gaat ook voor PlanetProof
 51. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 52. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 53. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 54. BRC versie 8 is beschikbaar
 55. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 56. Nieuws PlanetProof
 57. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 58. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 59. Spuitlicenties , wie moet wat?
 60. Milieukeur update nieuwe versie
 61. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 62. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 63. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 64. Let op etiketten gewasbescherming
 65. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 66. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 67. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 68. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 69. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 70. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 71. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 72. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 73. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 74. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 75. Salarisaanpassingen per 1 juli
 76. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 77. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 78. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 79. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 80. Milieukeur een middel of een doel?
 81. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 82. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 83. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 84. CAO open teelten verlengd
 85. 2016 loopt ten einde
 86. CLM opent loket erfemissie
 87. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 88. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 89. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 90. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 91. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 92. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 93. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 94. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 95. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 96. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 97. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 98. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 99. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 100. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 101. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 102. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 103. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 104. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 105. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 106. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 107. QS voert onaangekondigde audits in
 108. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 109. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 110. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 111. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 112. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 113. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 114. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 115. WK-Consultancy is vernieuwd
 116. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 117. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 118. M&S Select Farm (F2F) V.5
 119. Rekentool voor organische stofbalans
 120. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 121. Online motten herkennen
 122. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 123. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 124. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 125. Gewasbeschermingsplan vervangen
 126. Help de bijen
 127. Muizenbestrijding zonder gif
 128. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 129. BRC Food versie 7
 130. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 131. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 132. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 133. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 134. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 135. Einde van een jaar.
 136. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 137. Nieuwe regels etikettering voeding
 138. Ongediertebestrijding buiten
 139. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 140. QS info
 141. Duurzaam telen met toekomst
 142. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 143. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 144. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 145. Field to Fork versie 5 komt eraan
 146. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 147. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 148. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 149. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 150. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 151. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 152. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 153. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 154. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 155. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 156. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 157. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 158. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 159. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 160. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 161. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 162. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 163. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 164. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 165. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 166. Website Agrarisch Waterbeheer online
 167. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 168. M&S introduceert nieuwe standaard.