Back to Top
 

Meer artikelen...

 1. Lancering GlobalGAP 6.0
 2. Aspergeteelt extra controle arbeidsinspectie
 3. On the Way to PlanetProof wijziging
 4. Nieuwe versie infoblad 85
 5. Vooruitgang noodzakelijk voor PlanetProof teler
 6. Praktische maatregelen om erfemissie te beperken
 7. IPM Tool voor geïntegreerde gewasbescherming op het glastuinbouwbedrijf
 8. KPI's voor verbetering bodemkwaliteit
 9. Biodiversiteitsherstel op het bedrijf met KPI's
 10. On the way to PlanetProof Plantaardige producten 2021
 11. BRC aanpassing onaangekondigde audit
 12. GRASP nieuwe versie per 1 november van kracht
 13. Enzym uit bacterie voorkomt champignonziekte
 14. Corona maatregelen, de werkgever heeft een zorgplicht
 15. Toolbox emissiebeperking geactualiseerd
 16. GlobalGAP vereist een risico analyse Covid -19
 17. GlobalGAP nieuwe versie verschijnt aan horizon
 18. Oorwormen nuttig in boomgaard
 19. Coronavirus en de gevolgen voor de certificering volgens de IFS-normen
 20. Bloemrijke akkerranden hebben positieve effect op vermindering van luizendruk
 21. Ondernemen is keuzes maken
 22. Knaagdierbeheersing, hoe zit dat
 23. Nu ook een perceelsemissiescan beschikbaar
 24. 2019 zit er al weer bijna op
 25. on the way to PlanetProof Melk 2020 beschikbaar
 26. Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop
 27. nieuwe PlanetProof-eisen met CO2-eis kas
 28. Listeria bestrijding valt of staat bij hygiene
 29. De toekomst van de melkveehouderij
 30. HACCP certificatie stopt per 1 januari 2021
 31. Nieuwe tooboxkaarten over wasplaatsen, zuivering, drukregistratie
 32. Insecticide Calypso wordt verboden
 33. Veilig rijden met tractoren
 34. Update bestrijdingsmiddelenatlas
 35. Hygiëneprotocol ToBRFV voor bedrijfseigen aanpak
 36. Tijdelijke extra vrijstelling voor ontsmettingsmiddel Virkon S
 37. Kringlooplandbouw in de praktijk
 38. Weinig vondsten van ziekteverwekkers op verse, onbewerkte groenten en fruit
 39. GlbalGAP versie 2 verplicht per 1 augustus.
 40. Nieuwe versie Informatieblad 85 vanuit NVWA
 41. PlanetProof calamiteitenregeling voor melk
 42. Borging Voedselveiligheid een continu proces
 43. Natuurinclusieve lanbouw, maar hoe?
 44. Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd
 45. WK-Consultancy blijft onafhankelijk auditor M&S
 46. NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoïden behandelde zaden
 47. In 2019 druklogger of grovere doppen op spuit verplicht
 48. Tafelaardappelen Agrico gaan richting "PlanetProof"
 49. Kwaliteitssystemen wie kent ze niet?
 50. Natuurinclusieve landbouw hoe over te stappen?
 51. COOP gaat ook voor PlanetProof
 52. Vakbekwaamheidsbewijs bij advisering van gewasbeschermingsmiddelen
 53. gewasbeschermingsmiddelen en de consument
 54. Input gevraagd voor herziening On the Way to PlanetProof
 55. BRC versie 8 is beschikbaar
 56. Salt Farm Foundation wil kennis delen
 57. Nieuws PlanetProof
 58. Europees verbod buitengebruik neonicotinoiden
 59. Huisvestingsnormen in CAO Glastuinbouw
 60. Spuitlicenties , wie moet wat?
 61. Milieukeur update nieuwe versie
 62. Strengere controle op apparatuur toepassing gewasbescherming
 63. Nieuwe wet op de privacy komt eraan
 64. Plus 3 cent voor vernieuwde huismerkzuivel AH
 65. Let op etiketten gewasbescherming
 66. Hoorzitting Milieukeur Plantaardig
 67. Een schoon erf is niet vanzelfsprekend
 68. Publicatie herzien schema Milieukeur Plantaardig uitgesteld naar 1 maart 2018
 69. Greenpeace en haar rol binnen Milieikeur 2.0
 70. Stop gebruik Reflect in paprika’s'
 71. GlobalGAP wijzigingen per 1 oktober
 72. Toelatingenbank en CTGB -site vernieuwd
 73. Bodemkaarten vrij beschikbaar
 74. Verplichte zorgverzekering buitenlandse arbeiders ook tijdens fruitpluk
 75. GlobalGAP I.F.A release versie 5.1 vrijgegeven
 76. Salarisaanpassingen per 1 juli
 77. Fiscale afspraken burenhulp geactualiseerd
 78. Voorkom Suzuki fruitvlieg met een preventief net
 79. SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur
 80. nperking toepassing cafetariaregeling uitgesteld tot 1 januari 2018
 81. Milieukeur een middel of een doel?
 82. Uitstel verplichte druklogger, maar nog geen afstel
 83. AH onderzoekt effecten middelenverbod in AGF
 84. Denk aan verbod op inhoudingen en verrekeningen met het Wml
 85. CAO open teelten verlengd
 86. 2016 loopt ten einde
 87. CLM opent loket erfemissie
 88. Milieukeurschema's Bedekte en Open teelt 2017 openbaar.
 89. Eerste bedrijfscertificaten IPM Rattenbeheersing uitgereikt
 90. Skal heeft inputlijst meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen online gezet
 91. Maximum residugehalten bij kiwibessen, choisum, mizuna, raapstelen en koolrabiblad wijzigen
 92. Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA
 93. CAO Open Teelten Verbindend verklaard
 94. Wijziging Europese MRL's voor aantal pesticiden
 95. Milieukeur stelt tarieven 2017 vast
 96. Migratietesten groenten en fruit voor kunststof voedselcontactmaterialen
 97. Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
 98. Geen bankrekening ING meer voor seizoenarbeiders
 99. "Lokken en doden-strategie’ remt voortplanting Suzuki-fruitvlieg
 100. Gebruik imidacloprid in glastuinbouw zonder zuiveringsinstallatie verboden
 101. Certificatieschema IPM Rattenbeheersing nu ook geschikt voor boeren
 102. Internationale tool voor biodiversiteit in landbouw gelanceerd.
 103. Wijzigingen binnen GlobalGAP gebruik organische mest
 104. Aandachtspunten bij inzetten buitenlandse werknemers
 105. Goed bodembeheer essentieel als productiefactor
 106. Gratis cursus duurzaam bodembeheer
 107. GlobalGAP V.5 komt eraan !!
 108. QS voert onaangekondigde audits in
 109. Onduidelijkheid over ongediertebestrijding buiten
 110. VKL norm per januari 2016 gewijzigd
 111. Eisen onbewerkte dierlijke mest binnen GlobalGAP aangepast
 112. GlobalGAP stelt mesteisen uit.
 113. Denk aan SKL keuring motorvatspuit
 114. Ctgb gebruikt nieuwe lijst bijaantrekkelijke gewassen
 115. BRC Food v.7 Nederlands beschikbaar
 116. WK-Consultancy is vernieuwd
 117. Nieuwe GlobalGAP versie komt eraan
 118. Handboek Melkveehouderij on-line en up-to-date
 119. M&S Select Farm (F2F) V.5
 120. Rekentool voor organische stofbalans
 121. Handig hulpmiddel voor keuze van spuitdop
 122. Online motten herkennen
 123. Akkerbouwcertificering seizoen 2015/2016 van start
 124. Ook rot fruit plukken tegen suzuki-fruitvlieg
 125. Teler voldoet met SchoonWaterWijzer aan verplichte gewasbeschermingsmonitor
 126. Gewasbeschermingsplan vervangen
 127. Help de bijen
 128. Muizenbestrijding zonder gif
 129. GlobalGAP en GMP+ International sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst
 130. BRC Food versie 7
 131. Akkoord over toepassing fiscale ‘cafetariaregeling’ buitenlandse werknemers
 132. IFA Draft Version 5 First public consultation period from 15 December 2014 to 15 February 2015
 133. Regeling gelegenheidsarbeid wordt regeling Piekarbeid
 134. Uitbreiding in toegelaten middelen om ratten en muizen te bestrijden
 135. Tekst en functiehandboek cao open teelten definitief
 136. Einde van een jaar.
 137. Publicatie Certificatieschema Milieukeur Open teelt 2015
 138. Nieuwe regels etikettering voeding
 139. Ongediertebestrijding buiten
 140. Meeste groenten en fruit geen goede voedingsbodem voor Listeria
 141. QS info
 142. Duurzaam telen met toekomst
 143. Digitalisering voor innovatie in gewasbescherming
 144. Wijzigingen in BRC Food v.7 worden duidelijker
 145. Tijdelijke Nederlandse interventiewaarden voor chloraat
 146. Field to Fork versie 5 komt eraan
 147. GRASP komt er aan. Start op tijd.
 148. Principe akkoord CAO Open Teelten en regeling Piekarbeid
 149. Toelating van buitengebruik voor rodenticiden mogelijk
 150. T-rijbewijs vanaf 1 juli 2015 verplicht voor medewerkers zonder een rijbewijs
 151. Welke planten zijn giftig voor uw dieren?
 152. Geen besluit tijdelijke norm chloraat
 153. WK - Consultancy beschikt over VAR verklaring
 154. Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar
 155. Nieuw Activiteitenbesluit voor Agrarische bedrijven
 156. WK-Consultancy krijgt steeds meer smoel
 157. Handhaving aanduidingen Groenten en Fruit
 158. IJken, Kalliberen wat is het verschil?
 159. Verbandtrommel bijvullen, wat moet er in zitten
 160. CAO-bepalingen onderdeel SNA-keurmerk vanaf 1 juli 2014
 161. Voldoende schoon water is niet meer vanzelfsprekend
 162. Digitaal handboek Bodem en Bemesting gelanceerd
 163. Marks & Spencer Select Farm stelt hogere eisen aan auditoren
 164. Weidegang interessant voor melkkoe en veehouder
 165. Sociaal verantwoord ondernemerschap wordt steeds belangrijker
 166. Minister Ploumen: Wildgroei aan keurmerken
 167. Website Agrarisch Waterbeheer online
 168. Wetgeving ongediertebestrijding wijzigt. Ook voor agrarische ondernemers
 169. M&S introduceert nieuwe standaard.