De sector krijgt van staatssecretaris Dijksma een jaar om alternatieven te vinden om verplichting van de druklogger op spuiten te voorkomen.

Tot 1 januari 2019 hoeft de spuitdruk nog niet verplicht geregistreerd te worden. Zo bepaalde staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu (I&M) net voor de jaarwisseling. LTO Nederland, Cumela en de bloembollenteelt (KAVB) hadden bij I&M bezwaar gemaakt tegen de verplichte invoering van de spuitdrukregistratie. De Unie van Waterschappen en drinkwaterbedrijf Vewin willen dat de drukregistratie juist wel wordt ingevoerd. LTO, Cumela en KAVB stellen als alternatief voor om spuitdoppen te verbieden die een groot risico opleveren voor oneigenlijk gebruik.

Op zoek naar voorstellen

Dijksma heeft met de brancheorganisaties afgesproken dat zij met concrete voorstellen komen om verkeerde toepassing te voorkomen. Daarbij moet ook worden bekeken voor welke apparatuur eventueel van drukregistratie kan worden afgezien. Dijksma geeft heel 2017 de tijd om met voorstellen te komen. Als er geen goede alternatieven zijn, wordt de drukregistratie alsnog verplicht op 1 januari 2019.

In de praktijk wordt met driftreductiedoppen volgens insiders vaak met hogere drukken gespoten

Drift gewasbeschermingsmiddelen

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou vanaf 1 januari 2017 de spuitdruk waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, geregistreerd moeten worden. Dit staat sinds 1 januari 2013 in het besluit. Reden voor het voorschrift is dat de spuitdruk van invloed is op de drift van gewasbeschermingsmiddelen. Veel toegepaste driftreducerende doppen in de maten 015, 02, 025 en 03 zijn volgens de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) alleen 75 tot 90% driftreducerend bij slechts 1 tot 2 bar spuitdruk. Al zijn er doppen die ook bij 3 bar nog 75% driftreducerend zijn. Bij 90% driftreductie zitten vrijwel alle doppen tot maat 03 rond 1 à 1,5 bar, alleen grotere maten 04 en hoger zijn soms 90% driftreducerend bij 2,5 tot 3 bar. In de praktijk wordt met driftreductiedoppen volgens insiders vaak met hogere drukken gespoten, omdat dit een beter spuitbeeld en een betere bedekking geeft.

Alternatieve technieken

De praktijk stelt dat met zulke lage drukken spuiten soms niet kan. De vraag of met driftreductiedoppen op 1 of 2 bar nog goed gespoten kan worden, is niet eenduidig met ja of nee te beantwoorden, zegt spuittechniekpecialist Luc Remijn van Delphy. Kan technisch met 1 bar gespoten worden? Technisch gezien komt er bij 1 bar nog steeds vloeistof uit. Is het spuitbeeld, zoals tophoek, nog correct bij dergelijke lage spuitdrukken? Vaak wel, maar dit is zeer afhankelijk van merk en type dop. Is de bedekking voldoende voor een goede werking van het middel? Soms wel, soms niet. Grote druppels vloeien minder uit dan veel kleine en geven een minder goede bedekking. Op gewassen met veel bladmassa, zoals aardappelen, zal de beschermende werking in veel gevallen voldoende zijn, maar bij gewasbespuitingen die een goede bedekking nodig hebben en waarbij de bladstand steil is, zoals bij uien, niet.

Een heel goede bedekking behalen binnen wat de wet toestaat, kan dan eigenlijk beter met driftreductietechnieken als de luchtzak of sleepdoekondersteuning.

 

Bron: Groenten en Fruit