Meer en meer wordt de ondernemer in de agrarische sector gedwongen om door de bril van de consument te kijken bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Een vanzelfsrekendheid om boer /tuinder te zijn is er niet meer. We delen de schaarse ruimte in ons land. We zullen dus de "license to produce"moeten verdienen. Oog voor de samenleving is hierbij onontbeerlijk. Een tv uitzending "De Monitor"  van afgelopen week  over het gebruik van besrtijdingsmiddelen en de daarmee ( mogelijk)  samenhangende risico's bevestigen  dit nog eens. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van ons rentmeesterschap. Dagelijks bewust afwegingen maken en het daarover communiceren geeft ons de "license to produce"bij de consument.

Hebt u de aflevering niet gezien kijk hier.

In dit onderzoek spelen meer vragen. Blijf hiervan op de hoogte.

Gewasbeschermingsmonitor

De NVWA, die toezicht houdt, kijkt ondere andere of boeren de gewasbeschermingsmonitor correct gebruiken. Die monitor is een administratieve verplichting voor telers om bij te houden hoe ze uitvoering geven aan geïntegreerde gewasbescherming. De Monitor meldt dat in 2017 bij 2% (530) van de ruim 33.000 telers een controle is uitgevoerd. In 105 gevallen was de gewasbeschermingsmonitor niet op orde.

 

Prijzen

Econoom Krijn Poppe denkt dat je de kringloop moet stimuleren via de prijzen in de economie. Door goedkoop kunstmest is voedsel goedkoop geworden. Hij legt uit dat veel grondstoffen en afvalstoffen verkeerd geprijsd zijn. Het is daarom nodig voor veel landbouwproducten nieuwe kostprijzen te berekenen, prijzen die rekening houden met duurzaamheidsapsecten Als we deze constatering als maatschappij nou eens zouden omarmen dan zouden we al een stuk verder zijn op weg naar PlanetProof.

milieukeurplanetproof