nsecticide Calypso wordt verboden

De Europese lidstaten hebben in het permanent comité voor planten, dieren, voeding en veevoer (Scopaff) ingestemd met een verbod op de actieve stof thiacloprid.

Thiacloprid is ingrediënt van de insecticiden Calypso en Bariard in Nederland. In België is de stof op de markt als Biskaya 240 OD. De toelating van dat middel wordt niet verlengd vanwege kankerverwekkende eigenschappen en effecten op de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind. Nederland ondersteunde het intrekken van de toelating.

‘Grote winst voor de natuur’

Greenpeace is blij en noemt het een grote overwinning voor de bijen. “Veel boeren schakelden over naar dit gif nadat andere beruchte neonicotinoïden werden verboden. Dat nu ook thiacloprid wordt verboden is een grote winst voor de natuur.”

Brede toepassing

Calypso had een brede toepassing in diverse vollegrondsgroentegewassen, de witlofwortelteelt, aardbeien, braam en framboos. De toelating betrof de bestrijding van bladluizen en in sommige gewassen ook wantsen en wittevlieg. In asperge was de toelating tegen bladluizen en de aspergekever

De uiterste verkoopdatum en opgebruiktermijn zijn nog niet bekend. Deze worden eind november bekend gemaakt.